Projektas #2: Valstybės IT paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas

Projekto vadovas  - Andžej Trachimovič 

Projekto koordinatorius - Dmitrijus Syčiovas

Projekto tikslas: Sukurta ir įdiegta valstybės IT paslaugų teikimo veiklai reikalinga IRT infrastruktūra ir suformuoti žmogiškieji ištekliai, reikalingi valstybės IT paslaugoms teikti. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 • Įsigyta ir įdiegta IT paslaugų teikimui ir VII konsolidavimui reikalinga techninė įranga, tinklo įranga ir saugos techninės ir programinės  priemonės.  

 • Sukurta ir įdiegta IT paslaugų teikimo valdymo platforma ir IT paslaugų teikimui reikalingos priemonės.  

 • Suformuoti žmogiškieji ištekliai reikalingi IT paslaugoms teikti ir valdyti VITC organizaciją. 

Numatoma pabaiga - 2023 m. IV ketv. 

Projekto biudžetas - 35 711 138 Eur 

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ lėšų. 

Pasiektos gairės, atlikti darbai: 

 • Suformuota pradinė projekto techninė darbo grupė (6 darbuotojai). 

 • Parengta pereinamo laikotarpio techninė įranga. 

 • Parengta debesijos detalioji architektūra. 

 • atlikta į VDPT I etapu migruojamų įstaigų techninių resursų poreikio analizė bei įvertintos numatytų duomenų centrų galimybės talpinti migruojamas sistemas. 

 • Sukurta bendra programos dalyvių bendradarbiavimo platforma. 

 • Parengtos I etapo techninės ir programinės įrangos pirkimų techninės specifikacijos, paskelbti pirkimai.

 • Organizuotas susitikimas su 2 prioriteto projektų vykdytojais.

Artimiausi darbai:

 • Migravimo planų su pilotinėmis įstaigomis ir įstaigomis, kurių IS kuriamos ar modernizuojamos 2 ar 10 prioritetų lėšomis ir kurių IS bus migruojamos į VDPT, sudarymas.

 • Detalizuoti VDPT teikiamų paslaugų krepšelį, galutinai parengti ir suderinti paslaugų teikimo sutarčių šablonus (SLA).

 • Pagalbos tarnybos komandos formavimo ir Service Desk įrankio specifikavimo procesas.  

 • Debesijos automatizuoto valdymo platformos specifikavimo paslaugų pirkimo paskelbimas. 

 • Service Desk įrankio specifikavimas ir pirkimo paskelbimas. 

 • VITC veiklos dokumentų parengimo paslaugų pirkimo paskelbimas. 

 • Tolimesnis projekto komandos formavimas. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-24