Projektas #1: Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas (modelis ir pasirengimas)

Projekto vadovas - Kęstutis Andrijauskas 

Projekto tikslas:  iki 2020 m. rugsėjo mėn. pasirengti naujo VII valdymo modelio įveiklinimui: parengti naują VII valdymo modelį; priimti pagrindinius teisės aktus, sukurti metodines priemones ir IT įrankius įgalinančius jo įgyvendinimą; sustiprinti VII valdymo politiką. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 • Parengtas naujas VII valdymo modelis, jo įdiegimo veiksmų planas ir sukurta teisinė aplinka jo įgyvendinimui  

 • Parengta teisinė ir metodinė aplinka VII infrastruktūros konsolidavimui įgyvendinti ir Valstybės IT paslaugoms teikti   

 • Sukurtos priemonės VIII konsolidavimui ir valstybės IT paslaugų teikimui  

 • Pagal nustatytus VII valdymo poreikius apmokyti institucijų darbuotojai dalyvaujantys IT valdymo procesuose 

Projekto pabaiga: 2020 m. III ketv. 

Projekto biudžetas - 2 615 876 Eur 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšomis.  

Projekto veiklos atitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas 

 Pasiektos gairės: 

 • Parengtas programų ir pokyčių valdymo vadovas. 

 • Atlikta esama VII valdymo situacijos analizė. 

 • Parengtas ir suderintas naujas VII valdymo veiklos modelis.  

 • Sutarta dėl paslaugų katalogo (VIPVIS) apimčių ir funkcionalumo. 

 • Sutarta dėl VII sąsajų žemėlapio apimčių. 

Artimiausi darbai:

 • VII valdymo įstatymo naujos redakcijos parengimas, suderinimas su interesų grupėmis ir LRV bei pateikimas Seimui. 

 • VIPVIS veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimas.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-24