VII infrastruktūros konsolidavimas

Programos Valstybės IT konsolidavimas ir valdymo pertvarka

Tikslas: Konsoliduoti valstybės IT ištekliai (politika, žmonės, procesai, technologijos)

Numatomos programos naudos:

1. Kaštų taupymas techninės įrangos ir licencijų įsigijimui 30%

2. Centralizuotas, standartizuotas ir saugus informacinių išteklių valdymas

3. IT politikos sutelkimas naujam skaitmeninės valstybės ir ekonomikos vystymo etapui

Pilotinės apimties įgyvendinimo terminas: 2019-12-31

Tęstinė programos veikla: 2023-12-31