Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP)

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma yra valstybės informacinė sistema, kurios paskirtis – užtikrinti galimybę asmenims vieno langelio principu gauti institucijų teikiamas viešąsias ir administracines elektronines paslaugas ir institucijoms teikti šias pagrindines paslaugas:

 • duomenų keitimosi tarp institucijų paslaugą;
 • asmens tapatybės nustatymo elektroninėje erdvėje paslaugą;
 • valstybės rinkliavų ar kito atlyginimo už suteiktas viešąsias ir administracines paslaugas apmokėjimo paslaugą;
 • elektroninių paslaugų procesams ir jų sekoms (sudėtinėms elektroninėms paslaugoms) kurti ir teikti paslaugą;
 • centralizuoto VIISP paslaugų gavėjų dokumentų ir standartinių elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo funkcionalumą užtikrinančią paslaugą;
 • turinio valdymo priemonių paslaugą;
 • kitas Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos nuostatuose nurodytas paslaugas.

Prieiga prie valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos teikiamų paslaugų institucijoms ir asmenims suteikiama per vieną prieigos tašką – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugų portalą (toliau – portalas).

Portale prieiga asmenims prie institucijų teikiamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų suteikiama pagal viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų paskirtį gyventojams, verslui ir institucijoms, neatsižvelgiant į tai, kokios institucijos teikia šias paslaugas.
Institucijos, teikiančios viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, privalo užtikrinti šių paslaugų prieinamumą per portalą valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos valdytojo nustatyta tvarka ir priemonėmis.

VIISP panaudojimo privalumai

 • VIISP naudojančių institucijų skaičius, neįtakoja VIISP pokyčių apimčių;
 • Operatyvumas, atsižvelgiant į kintančius poreikius;
 • Mažėja informacinių sistemų ir registrų konstravimo bei palaikymo kaštai;
 • Suvienodintas duomenų/informacijos apsikeitimo būdas;
 • Atvirų standartų naudojimas;
 • Duomenų mainų konstravimas ir valdymas vienoje vietoje;

Daugiau informacijos galite rasti portale „Elektroniniai valdžios vartai“

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 4-886 „Dėl valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos modernizavimo ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos nuostatų ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos funkcionavimo taisyklės, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. T-228 „Dėl Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos funkcionavimo taisyklių patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2023-08-05