Tarpžinybinė mokestinių duomenų saugykla

Tarpžinybinė mokestinių duomenų saugykla (TDS) yra valstybės informacinė sistema, skirta bendro naudojimo požiūriu svarbių mokestinių duomenų surinkimui į vieną vietą, aktualios ir kokybiškos informacijos parengimui pagal surinktus duomenis ir operatyviam jos teikimui ją savo darbe naudojantiems duomenų teikėjų į TDS, o taip pat ir kitų institucijų darbuotojams, vadovaujantis TDS nuostatais tokių duomenų bei informacijos tvarkymą ir saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Pagrindinės TDS funkcijos yra:

  • gauti reikalingus duomenis iš duomenų valdytojų informacinių sistemų bei valstybės ir žinybinių registrų, surinktus duomenis integruoti, agreguoti ir rengti pagal juos TDS naudotojams reikalingus duomenis bei informaciją;
  • neatlygintinai teikti TDS duomenis ir informaciją institucijoms – jos naudotojams, sudarant sąlygas jų darbuotojams TDS darbo vietose naudotis TDS duomenų vitrinomis ir tipiniais dokumentais.

Daugiau informacijos internete galite rasti šiuo adresu: http://tds.ivpk.lt.

Atnaujinimo data: 2023-08-05