BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


IRT investicijos ir išlaidos

Informacinės visuomenės plėtros komitetas derina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtus informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektus.

Vadovaujantis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478, 10 punktu, informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektai (toliau – investicijų projektai), teikiami įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, turi būti suderinti su IVPK.

IVPK, vadovaudamasis Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. T-30, atlieka investicijų projektų tinkamumo vertinimą.

Investicijų projektus rengia valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, kurių įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktiems įgaliojimams vykdyti, strateginiuose planavimo dokumentuose nustatytiems siektiniems rezultatams pasiekti, taip pat viešojo administravimo funkcijoms atlikti reikia sukurti, įsigyti ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą arba padidinti jo vertę.

Investicijų projektai turi būti parengti vadovaujantis Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 .

Įstaigoms, rengiančioms valstybės registrų (kadastrų) ir valstybės informacinių sistemų (toliau - informacinės sistemos) kūrimo investicijų projektus ir planuojančioms informacinės sistemos tvarkymo ir priežiūros išlaidas, rekomenduojama atsižvelgti į Informacinių sistemų tvarkymo ir priežiūros išlaidų planavimo gaires, nustatant informacinei sistemai tvarkyti ir prižiūrėti reikalingas išlaidas ir vertinant jų atitikimą racionalumo, optimalumo ir proporcingumo principams. Informacinių ir ryšių technologijų išlaidų planavimo gairių tikslas - suteikti metodinę pagalbą valstybės institucijoms ir įstaigoms ir skleisti gerąją praktiką siekiant, kad įstaigos, planuojančios įgyvendinti ir įgyvendinančios informacinių sistemų kūrimo ir diegimo investicijų projektus, tinkamai įvertintų ir suplanuotų lėšų informacinių sistemų tvarkymo ir priežiūros išlaidoms poreikį.

Su IVPK suderintų informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektų sąrašas (2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2021 m.).

IVPK, koordinuodamas valstybės valdomų informacijos išteklių naudojimą ir integralumą bei rinkdamas informaciją apie valstybės informacinių išteklių tvarkymui panaudojamas lėšas, identifikavo ir įvertino eksploatuojamų valstybės informacinių sistemų, valstybės registrų (kadastrų) ir kitų naudojamų informacinių sistemų tvarkymui panaudotus asignavimus išlaidoms.

Pagal valstybės institucijų ir įstaigų pateiktą informaciją parengta suvestinė informacija (nurodytos sumos pateikiamos mln. Eur).

                                

Techninei ir programinei įrangai išlaidos susideda iš:

 - taikomosios programinės įrangos priežiūros ir modifikavimo paslaugų įsigijimo išlaidų – tai  asignavimai išlaidoms valstybės informacinių sistemų, valstybės registrų (kadastrų) ir kitų naudojamų informacinių sistemų taikomosios programinės įrangos priežiūros ir modifikavimo paslaugoms įsigyti;

 - sisteminės programinės įrangos administravimo paslaugų įsigijimo išlaidų – tai asignavimai išlaidoms sisteminės programinės įrangos administravimo paslaugoms įsigyti. Sisteminė programinė įranga - duomenų bazių valdymo sistemos, programavimo sistemos, aptarnaujančios sistemos bei kontrolės ir diagnostikos sistemos;

 - IRT infrastruktūros priežiūros ir administravimo   paslaugų įsigijimo išlaidų -  tai asignavimai išlaidoms informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūros priežiūros ir administravimo paslaugų įsigijimui. IRT infrastruktūros priežiūra ir administravimas suprantamas kaip tarnybinių stočių (fizinių ir virtualių), elektroninių ryšių tinklų (fizinių ir loginių), ugniasienių, minėtos įrangos valdymui skirtos programinės įrangos, tokios kaip operacinės sistemos, priežiūros ir administravimo veikla;

 - duomenų centro (serverinės) išlaidų – tai duomenų centro (serverinės) nuomos išlaidos, elektros energijos išlaidos (kai nėra techninių galimybių jų išskirti, išlaidos apskaičiuojamos pagal nominalią naudojamos techninės įrangos galią), kitos inžinerinės infrastruktūros priežiūros, ar su duomenų centro išlaikymu susijusios išlaidos.

2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. išlaidos techninei ir programinei įrangai pasiskirsto taip:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie 2022 metais faktiškai panaudotas lėšas valstybės informacinių išteklių tvarkymui

Informacija apie 2023 metais suplanuotus asignavimus valstybės informacinių išteklių tvarkymui

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-15