IVP IP įgyvendinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1K-037 „Dėl informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 ir 15 punktais, valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, kiti ūkio subjektai (užsakovai) Informacinės visuomenės plėtros komitetui (IVPK) pateikia informaciją apie įgyvendintus ir/ar įgyvendinamus informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektus (Projektai), užpildydamos minėtos tvarkos aprašo 1 ir 2 priedus:

Informacijos apie informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektų įgyvendinimą teikimo forma.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-06