Mokymų temos medžiaga PDF formatu.

Reguliarus interneto svetainių prieinamumo stebėsena ir vertinimas yra esminiai aspektai siekiant užtikrinti pakankamą jose teikiamos informacijos prieinamumo lygį visoms naudotojų grupėms, įskaitant ir skirtingas negalias turinčius asmenis. Vykdant interneto svetainių ir mobiliųjų programų testavimo veiklą naudojami išsamaus ir automatinio testavimo metodai, o pastariesiems, įvairūs rinkoje pateikiami automatinio testavimo įrankiai tampa svarbia pagalbine priemone leidžiančia per trumpą laiką preliminariai nustatyti interneto svetainės atitiktį prieinamumo reikalavimams, generuoti vertinimo rezultatų ataskaitas ir pateikti nuorodas, kur yra užfiksuoti konkretūs prieinamumo neatitikimai.

Mokymų programos tikslai ir uždaviniai

Šios mokymų programos tikslas – pristatyti pagrindinius viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų stebėsenos aspektus, metodus ir priemones – rinkoje prieinamus testavimo įrankius, kurie skirti įsivertinti, ar tvarkomos interneto svetainės atitinka nustatytus prieinamumo reikalavimus.

Mokymų programos uždaviniai:

 • supažindinti su vykdoma valstybės ir savivaldybės institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo stebėsenos veikla;
 • pristatyti pagrindinę stebėsenos apimtyje atliekamo vertinimo informaciją bei metodus;
 • aprašyti dažnai naudojamas pavyzdines automatines testavimo priemones;
 • pateikti instrukciją bei išsamų aprašymą kaip įsidiegti siūlomas testavimo priemones ir kaip jomis naudotis.

Mokymų programos turinys

Mokymų programos turinį sudaro ši informacija:

 • bendras mokymų programos aprašas;
 • vykdomos prieinamumo stebėsenos veiklos aprašymas;
 • vykdomo prieinamumo vertinimo informacijos bei metodų aprašymas;
 • rekomenduojamų interneto svetainių prieinamumo testavimui skirtų įrankių aprašymas;
 • išsami rekomenduojamų įrankių diegimo ir praktinio naudojimo instrukcija.

Tikslinė grupė, kuriai skirta ši mokymų programa

Ši mokymo programa pagrinde yra skirta valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, prižiūrintiems įstaigos interneto svetaines ir mobiliąsias programas, bei susijusias paslaugas teikiantiems išorės specialistams – paslaugų tiekėjams:

 • projektų vadovams;
 • programuotojams;
 • turinio rengėjams;
 • dizaineriams;
 • testuotojams;
 • kitiems specialistams, kuriems ši informacija gali būti aktuali.

Mokymai taip pat gali būti aktualūs ir kitose technologijų srityse dirbantiems specialistams, negalią turintiems asmenims bei visiems besidomintiems su prieinamumu susijusia informacija.

Įgyjamos žinios ir gebėjimai susipažinus su šia mokymų programa

Susipažinę su šia mokymo programa dalyviai žinos pagrindinę informaciją apie vykdomą interneto svetainių ir mobiliųjų programų stebėsenos veiklą, šios veiklos apimtyje atliekamą prieinamumo vertinimą bei jame naudojamus vertinimo metodus. Taip pat susipažins su šiuo metu rinkoje naudojamomis pavyzdinėmis automatinėmis testavimo priemonėmis gebės  jas įsidiegti ir minėtų įrankių pagalba, savarankiškai atlikti interneto svetainės atitikties prieinamumo reikalavimams vertinimą.

Žemiau esančiame video turinyje apžvelgiami pavyzdiniai automatiniai testavimo įrankiai ir jų diegimo informacija:

 

Atnaujinimo data: 2024-05-17