Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams 2018 m. vertinimas

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) interneto svetainių atitikimo Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nuostatoms, vertinimą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio ministerijos užsakymu 2018 m. atliko UAB „Elhic“.

Įstaigų interneto svetainių atitikimo Aprašo nuostatoms vertinimo (toliau – vertinimas) tikslas - atlikti įstaigų interneto svetainių turinio analizę, pateikti išvadas dėl įstaigų interneto svetainių būklės ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo. Atliekant vertinimą buvo nustatytos 1098 įstaigų interneto svetainės (2017 m. - 1393 , 2015 m. – 1198, 2014 m. – 1230), kurioms taikomos Aprašo nuostatos. Vertinimo metu nustatyta, kad įstaigos Aprašo reikalavimus atitinka beveiki 70 proc. (palyginimui, 2017 m. - 66 proc.). Geriausiai Aprašą atitinka ministerijų (97,9 proc.), savivaldybių (94,1 proc.) ir teismų (93 proc.) interneto svetainės. Didžiausią progresą padarė savivaldybių įstaigos, šių įstaigų interneto svetainių atitikimas pakilo 7,3 proc. ir ministerijoms pavaldžios įstaigos, kurių rodiklis pakilo 5 proc. Taigi, lyginant su ankstesniais metais, bendras įstaigų interneto svetainių atitikimas reikalavimams pakilo net 3,8 proc.

 

 

Iškilus klausimams prašome kreiptis el. paštu Eglė Graužinytė  arba Arminas Rakauskas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-08