Informacinės visuomenės statistika

Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 m. programos statistinių rodiklių pokyčių įvertinimo rezultatai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, vadovaujantis Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244, yra atsakingas už Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių surinkimo tvarkos aprašo parengimą ir patvirtinimą, vertinimo kriterijų reikšmių surinkimą bei pokyčių įvertinimą. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr T-226 buvo patvirtintas Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių surinkimo tvarkos aprašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-05