Valstybės informacinių sistemų sąsajų žemėlapis

IVPK sukūrė interaktyvų sąsajų  žemėlapį . Jis patogiai ir aiškiai atvaizduoja sąsajas tarp Lietuvos valstybės valdomų  informacinių išteklių (informacinių sistemų ir registrų), kurie yra registruoti Registrų ir informacinių sistemų registre (www.registrai.lt). Žemėlapyje pavaizduoti 369 registruoti valstybės valdomi informaciniai ištekliai (VII) bei 1864 sukurtos sąsajos tarp skirtingų VII. Žemėlapis pateikia 3 pjūvius - pagal sąsajų skaičių, valdymo sritį bei VII sąsajumą, taip pateikdamas valstybės valdomą skaitmeninį turtą, ir skirtas efektyvesniam valstybės informacinių išteklių valdymui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-04