Valstybės informacinės sistemos

Valstybės informacinių sistemų steigimą, kūrimą ir funkcionavimą reguliuojantys teisės aktai:

Valstybės informacinės sistemos registruojamos ir duomenys apie jas kaupiami Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre. Registro valdytojas - Susisiekimo ministerija. Registro tvarkytojas - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos.

Duomenys apie įsteigtas, sukurtas, modernizuotas, likviduotas valstybės informacines sistemas tvarkomi Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro duomenys yra vieši ir skelbiami Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Duomenis apie valstybės informacines sistemas galite rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-02