Registrai

Valstybės registrų ir žinybinių registrų steigimą, kūrimą ir funkcionavimą reguliuojantys teisės aktai:

Valstybės registrai ir žinybiniai registrai registruojami ir duomenys apie juos kaupiami Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre. Registro valdytojas - Susisiekimo ministerija. Registro tvarkytojas - Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Duomenys apie įsteigtus, sukurtus, reorganizuotus, likviduotus registrus tvarkomi Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Duomenis apie valstybės ir žinybinius registrus galite rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-03