Duomenų atvėrimo koordinavimas

Viešasis sektorius yra didžiausias informacijos gamintojas ir teikėjas Europoje. Viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos, vykdydamos teisės aktų nustatytas funkcijas, renka, kaupia, apdoroja, naudoja ir teikia informaciją daugelyje veiklos sričių, pavyzdžiui, ekonomikos, geografijos, orų, turizmo, verslo, švietimo, socialinių reikalų ir kt.

Privačių fizinių ir juridinių asmenų naudojimasis tokia informacija komerciniais arba nekomerciniais tikslais yra viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas.

Viešojo sektoriaus informacija – tai vertingas resursas, kuris galėtų būti naudojamas privataus sektoriaus, vystant paslaugų ir produktų pridėtinę vertę. Prieigos prie viešosios informacijos didinimas ir jos naudojimas turi reikšmingas ekonomines ir socialines pasekmes. Naujos informacijos ir ryšių technologijos ne tik įgalina rinkti, saugoti, analizuoti ir skleisti efektyvesniu, patogesniu ir pigesniu būdu viešojo sektoriaus informaciją vartotojui, bet ir suteikia naujas jos naudojimo galimybes.

Atnaujinimo data: 2023-08-05