BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Duomenų atvėrimo koordinavimas

Viešasis sektorius yra didžiausias informacijos gamintojas ir teikėjas Europoje. Viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos, vykdydamos teisės aktų nustatytas funkcijas, renka, kaupia, apdoroja, naudoja ir teikia informaciją daugelyje veiklos sričių, pavyzdžiui, ekonomikos, geografijos, orų, turizmo, verslo, švietimo, socialinių reikalų ir kt.

Privačių fizinių ir juridinių asmenų naudojimasis tokia informacija komerciniais arba nekomerciniais tikslais yra viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas.

Viešojo sektoriaus informacija – tai vertingas resursas, kuris galėtų būti naudojamas privataus sektoriaus, vystant paslaugų ir produktų pridėtinę vertę. Prieigos prie viešosios informacijos didinimas ir jos naudojimas turi reikšmingas ekonomines ir socialines pasekmes. Naujos informacijos ir ryšių technologijos ne tik įgalina rinkti, saugoti, analizuoti ir skleisti efektyvesniu, patogesniu ir pigesniu būdu viešojo sektoriaus informaciją vartotojui, bet ir suteikia naujas jos naudojimo galimybes.

 

 

 

 • Įgyvendintas „ePSIplatform” projektas, finansuotas Europos Komisijos pagal eContentplus programą. „ePSIplatform“ tikslas – stiprinti šalių bendradarbiavimą, skatinti veiklą viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo srityje, pristatyti vystymąsi ir stebėti pažangą, kaip kuriama palanki ir skaidri aplinka Europos ir nacionalinei viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo rinkai.
 • 2002 m. Europos komisijos iniciatyva sukurta speciali Viešojo sektoriaus informacijos ekspertų grupė (angl. PSI Group), skirta:
  - Keistis gerąją praktika ir informacija apie vykstančias iniciatyvas, skirtas paremti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą;|
  - Pateikti rekomendacijas, kaip spręsti aktualius klausimus (duomenų apmokestinimo, išskirtinių teisių naudoti duomenis, duomenų pateikimo standartų ir kt.).
  Viešojo sektoriaus informacijos ekspertų grupę sudaro atstovai iš Europos Sąjungos šalių, tarp jų ir iš Lietuvos. Privataus sektoriaus organizacijos, taip pat ir ekspertų grupė nuolat dalyvauja įvairaus formato renginiuose, skirtuose aptarti atvirų duomenų teikimo klausimus. 2018 m. gruodį įvyko 27-tasis Viešojo sektoriaus informacijos ekspertų darbo grupės susitikimas. Detalesnę susitikimo informaciją rasite čia.
 • Užsakytos studijos atvirų duomenų, valstybių narių pasirengimo atverti duomenis tematikomis. Studijas rasite čia ir čia.
 • 2012 m. gruodžio mėn. sukurtas Europos atvirų duomenų portalas. Tai vienas iš svarbiausių žingsnių, kuriuos žengė Europos Komisija, siekdama atverti Europos institucijų turimus duomenis, o taip pat skatindama bei paremdama Europos Sąjungos šalių iniciatyvas atveriant viešuosius duomenis. Šiuo metu Europos atvirų duomenų portale surinkta daugiau nei 240 tūkst. metaduomenų rinkinių iš 34 šalių. Portalas yra nuolat papildomas ir atnaujinamas (2015 m. lapkričio 16 d. paskelbta atnaujinta portalo versija). Daugiau informacijos apie Europos duomenų portalą čia ir čia.
 • 2015 m. lapkričio 19 d. Europos Komisija paskelbė studiją, skirtą apžvelgti Atvirų duomenų situaciją Europos šalyse, taip pat pateikti rekomendacijas dėl situacijos tobulinimo. Studiją rasite čia. Daugiau informacijos apie studijos rezultatus rasite čia.

2011 m. Komiteto užsakymu buvo atliktas prieigos prie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų elektroninėmis priemonėmis teikiamų dokumentų, informacijos rinkmenų ar jų dalių, fizinių ir juridinių asmenų naudojimosi jais komerciniais ir nekomerciniais tikslais galimybių ir poreikių tyrimas. Šiuo tyrimu siekta kiekybiškai įvertinti įstaigų sudarytas prieigos prie jų elektroninėmis priemonėmimis teikiamų dokumentų, informacijos rinkmenų ar jų dalių, ir fizinių ir juridinių asmenų nauojimosi šiais dokumentais, informacijos rinkmenomis ar jų dalimis komerciniams ir nekomerciniams tikslams galimybes ir poreikius. Tyrimo ataskaitos pateiktos pagal gyventojus, įmones, institucijas. 2007 m. tyrimo ataskaitą galite rasti čia.

2014 m. gruodžio 10 d. Komitete organizuotas seminaras-diskusija atvirųjų duomenų tematika, kuriame dalyvavo suinteresuotų Lietuvos institucijų ir įstaigų atstovai, taip pat Martin Alvarez-Espinar, Europos Komisijos remiamos iniciatyvos ePSIplaform koordinatorius. Diskusijos metu pristatytos atvirų duomenų tendencijos ir geroji praktika Europos Sąjungos valstybėse narėse bei aptarti iššūkiai, kuriuos reiks įveikti Lietuvos institucijoms ir įstaigoms atveriant duomenis. Pristatymo medžiaga

2015 m. vasario 21 d. VšĮ „Versli Lietuva“ iniciatyva buvo suorganizuotas kasmetinis renginys –  „Open Data Fest 2015“. Renginio tikslas - panaudojant atviruosius duomenis sukurti naujas paslaugas, programas, produktus, kurie palengvintų mūsų kasdieninį gyvenimą.

2014-2015 m. Komiteto užsakymu buvo atliktas galimybių tyrimas, skirtas parengti atvirų duomenų iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje architektūros modelį. Jo metu atlikta detali Europos Sąjungos ir užsienio šalių taikomos atvirų duomenų politikos ir praktikos analizė, aptarta Lietuvos situacija bei pateikti siūlymai dėl teisinės bazės pokyčių ir techninių priemonių poreikio, taip pat rekomenduoti duomenų atvėrimo prioritetai. Su galimybių tyrimo ataskaita galima susipažinti čia.

Parengtos paraiškos ir pasirašytos sutartys dėl atvirų duomenų iniciatyvos investicinių projektų įgyvendinimo:

"Atvirų duomenų formavimo metodologinių ir teisinių priemonių įgyvendinimas bei tam reikalingų valstybės institucijų darbuotojų kompetencijų ugdymas", projekto kodas Nr. 10.1.2-ESFA-V-915-01-0002;

Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui ir jos valdymo įrankių sukūrimas Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001.

2018 m. gegužės mėn. parengtas Atvirų duomenų iniciatyvos įgyvendinimo modelis, kuriame pagrindžiama ir pateikiama duomenų valdymo ir įgyvendinimo organizacinė struktūra, įgyvendinimo eiga, duomenų valdymo procedūros, įgyvendinimo priemonės, rekomendacijos ir kt. Modelį rasite čia.

2018 m. birželio mėn. parengtas dokumentas, kuriame pristatyti atvirų duomenų rinkinių inventorinimo procesas ir prioritetų nustatymo kriterijai, atvirų duomenų naudotojų tikslinių grupių apibrėžimas, atvirų duomenų naudotojų poreikių vertinimas, taip pat preliminarus atveriamų duomenų sąrašas (preliminarusis atveriamų duomenų sąrašas yra tikslinamas pagal kartu su Susisiekimo, Finansų ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijų bei CPVA parengtą pasiruošimo antram etapui priemonių planą). Plačiau skaitykite čia.

2022 m. sausio mėn. pabaigtas rengti Duomenų atvėrimo poveikio vertinimo metodikos projektas. Ši metodika nustato poveikio vertinimo procesą, reikalingus rodiklius bei klausimynus. Poveikio vertinimo paskirtis - nustatyti duomenų atvėrimo iniciatyvos įtaką visuomenės socialinei-politinei raidai, Lietuvos ekonomikai, veiklų efektyvumo didinimui viešajame ir privačiame sektoriuose bei politiniam skaidrumui.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-15