Lietuvos iniciatyvos

2011 m. Komiteto užsakymu buvo atliktas prieigos prie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų elektroninėmis priemonėmis teikiamų dokumentų, informacijos rinkmenų ar jų dalių, fizinių ir juridinių asmenų naudojimosi jais komerciniais ir nekomerciniais tikslais galimybių ir poreikių tyrimas. Šiuo tyrimu siekta kiekybiškai įvertinti įstaigų sudarytas prieigos prie jų elektroninėmis priemonėmimis teikiamų dokumentų, informacijos rinkmenų ar jų dalių, ir fizinių ir juridinių asmenų nauojimosi šiais dokumentais, informacijos rinkmenomis ar jų dalimis komerciniams ir nekomerciniams tikslams galimybes ir poreikius. Tyrimo ataskaitos pateiktos pagal gyventojus, įmones, institucijas. 2007 m. tyrimo ataskaitą galite rasti čia.

2014 m. gruodžio 10 d. Komitete organizuotas seminaras-diskusija atvirųjų duomenų tematika, kuriame dalyvavo suinteresuotų Lietuvos institucijų ir įstaigų atstovai, taip pat Martin Alvarez-Espinar, Europos Komisijos remiamos iniciatyvos ePSIplaform koordinatorius. Diskusijos metu pristatytos atvirų duomenų tendencijos ir geroji praktika Europos Sąjungos valstybėse narėse bei aptarti iššūkiai, kuriuos reiks įveikti Lietuvos institucijoms ir įstaigoms atveriant duomenis. Pristatymo medžiaga

2015 m. vasario 21 d. VšĮ „Versli Lietuva“ iniciatyva buvo suorganizuotas kasmetinis renginys –  „Open Data Fest 2015“. Renginio tikslas - panaudojant atviruosius duomenis sukurti naujas paslaugas, programas, produktus, kurie palengvintų mūsų kasdieninį gyvenimą.

2014-2015 m. Komiteto užsakymu buvo atliktas galimybių tyrimas, skirtas parengti atvirų duomenų iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje architektūros modelį. Jo metu atlikta detali Europos Sąjungos ir užsienio šalių taikomos atvirų duomenų politikos ir praktikos analizė, aptarta Lietuvos situacija bei pateikti siūlymai dėl teisinės bazės pokyčių ir techninių priemonių poreikio, taip pat rekomenduoti duomenų atvėrimo prioritetai. Su galimybių tyrimo ataskaita galima susipažinti čia.

Parengtos paraiškos ir pasirašytos sutartys dėl atvirų duomenų iniciatyvos investicinių projektų įgyvendinimo:

"Atvirų duomenų formavimo metodologinių ir teisinių priemonių įgyvendinimas bei tam reikalingų valstybės institucijų darbuotojų kompetencijų ugdymas", projekto kodas Nr. 10.1.2-ESFA-V-915-01-0002;

Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui ir jos valdymo įrankių sukūrimas Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-13