Veiklos sritys

Informacinės visuomenės plėtros komitetas jau dešimtmetį dalyvauja formuojant valstybės informacinių ir ryšių technologijų kūrimo Lietuvoje politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą.