Tyrimai ir analizės

Tyrimo pavadinimas:Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas
Tyrimą atliko:UAB Ernst & Young Baltic
Tyrimo kaina:593021 Lt.

 

Tyrimo pavadinimas:Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais vertinimas
Tyrimą atliko:VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas
Tyrimo kaina:239580 Lt.

 

Tyrimo pavadinimas:Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas
Tyrimą atliko:VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai
Tyrimo kaina:220150 Lt.

 

Atnaujinimo data: 2024-05-16