Tyrimai ir analizės

Tyrimo pavadinimas: Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas
Tyrimą atliko: UAB Ernst & Young Baltic
Tyrimo kaina: 593021 Lt.

 

Tyrimo pavadinimas: Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais vertinimas
Tyrimą atliko: VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas
Tyrimo kaina: 239580 Lt.

 

Tyrimo pavadinimas: Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas
Tyrimą atliko: VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai
Tyrimo kaina: 220150 Lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-05-07