Teisinio reguliavimo stebėsena

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano, o informacija apie Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskiriamų teisės aktų stebėseną pateikiama Susisiekimo ministerijos tvirtinamame teisinio reguliavimo stebėsenos plane, plane nurodytų teisės aktų vertinimą atlieka Susisiekimo ministerijos paskirti asmenys, kurie rengia teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-05-07