Informacinės visuomenės plėtros komitetas įgyvendina viešosios įstaigos Visorių informacinių technologijų parkas dalininko teises ir pareigas. Konkrečios šių įstaigų funkcijos, pareigos ir teisės apibrėžtos jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, steigimo dokumentuose.

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas

Adresas: Mokslininkų g. 2A, Vilnius
Tel. nr. (8 5) 210 92 56
El. paštas:[email protected]
Svetainė:www.vitp.lt

Atnaujinimo data: 2023-10-19