Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

arba:

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: