Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

arba:

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: