Pareigų aprašymas Spausdinti

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

arba:

arba:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: