Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo taryba atlieka funkcijas, numatytas Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“, 12 punkte, taip pat svarsto ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų, su kultūros paveldo skaitmeninimu susijusių klausimų, dėl kurių į Tarybą kreipiasi kultūros ministras.

Atnaujinimo data: 2023-08-05