Kęstutis Andrijauskas

Kęstutis Andrijauskas
Direktoriaus pavaduotojas

Tel. 8 693 63852
El. paštas kestutis.andrijauskas@ivpk.lt

Kuruojamos veiklos sritys: ES parama, registrai, valstybės informacinės sistemos, informacijos pakartotinis naudojimas, e. įtraukties koordinavimas.

 

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta: 1959-01-18, Marijampolė

Išsilavinimas

1976-1981 Kauno Politechnikos institutas, Inžinierius-sistemotechnikas

Darbo patirtis

Nuo 2013 Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos
Informacinių išteklių skyriaus vedėjas
2012-2013 Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos
Direktoriaus pavaduotojas
2001-2012 Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(nuo 2010 m. prie Susisiekimo ministerijos)
Registrų ir informacinių sistemų skyriaus vedėjas
1998-2001 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Registrų ir duomenų tvarkymo skyriaus vedėjas
1994-1998 LR Ryšių ir informatikos ministerija
Ryšių tarnybos vedėjas
1981-1994

Susivienijimas "Sigma", Specialus kontravimo biuras
Skyriaus vedėjo pavaduotojas

Papildoma informacija

Užsienio kalbos Anglų k., rusų k.
Šeimyninė padėtis žmona, dukra ir sūnus
Pomėgiai Žvejyba

  1. Kontroliuoti, kad per einamuosius metus būtų įvykdyti kuruojamų skyrių kompetencijai priskirti 2017 m. metiniame veiklos plane numatyti veiksmai.
  2. Organizuoti tinkamą Komiteto, kaip metodinės pagalbos centro užduoties, "Investicijų projektų ir kartu su projektiniais pasiūlymais teikiamų Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo ir Elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimynų ekspertinis vertinimas, išvadų ir pasiūlymų teikimas" Susisiekimo ministerijos pateiktų investicijų projektų ir kartu su projektiniais pasiūlymais, ekspertinį vertinimą.
  3. Organizuoti Komiteto, kaip metodinės pagalbos centro, užduoties "Mokymai ir konsultavimas elektroninių paslaugų kūrimo reikalavimų srityje" atlikimą ir suorganizuoti mokymai 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioritetą "Informacinės visuomenės skatinimas" administruojančioms institucijoms.
  4. Organizuoti Valstybės informacinių išteklių platformos Turinio valdymo sistemos/atvirų duomenų suteikimo paslaugos (TVS/ADSP) teikimą Vyriausybės valdymo srities įstaigų interneto svetainių turiniui tvarkyti.
  5. Organizuoti pasirengimą rinkti informaciją apie asignavimų valdytojų suplanuotus ir faktiškai panaudotus su valstybės informacinių išteklių tvarkymu susijusius asignavimus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-22