Įstatymų nustatytos informacijos, kuria disponuoja IVPK, teikimas asmenims