Įstatymų nustatytos informacijos, kuria disponuoja IVPK prie Ūkio ministerijos, teikimas asmenims