Įstatymų nustatytos informacijos, kuria disponuoja IVPK prie SM, teikimas asmenims