Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas IVPK