>
2024-01-10

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių pritaikymas neįgaliesiems

Informacinės visuomenės plėtros komitetas atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių atitikties prieinamumo reikalavimams (pritaikymo neįgaliesiems) stebėseną. Tyrimo metu įvertinta 131 interneto svetainė, iš kurių 62 interneto svetainėse trūkumų nenustatyta arba jie buvo pašalinti dar vertinimo laikotarpio apimtyje.

Pagrindinis interneto svetainių ir turinio prieinamumui keliamas tikslas – užtikrinti, kad naudojimasis internete pateikiama informacija būtų prieinamas visiems, tarp jų ir neįgaliems asmenims, turintiems regėjimo, klausos, kalbos, suvokimo, kitų fizinių ar/ir neurologinių negalių, šiems žmonėms turi būti užtikrinta galimybė suvokti ir suprasti visą interneto svetainėse pateikiamą informacinį turinį, jį naršyti ir pagal poreikį – čia skelbti sau aktualų turinį. Tyrimo metu nustatyta, kad dažniausiai interneto svetainėse ir portaluose pasitaikantys neatitikimai yra tai, kad nėra pateikiami paveikslėlių ir fotografijų aprašai alternatyviuoju tekstu, nustatomas nepakankamas teikiamos informacijos kontrastas, veikia netinkama navigacija, kuomet interneto svetainės naudotojas negali naviguoti svetainėje naudodamas tik klaviatūra, nenurodoma esančių nuorodų paskirtis, kai nėra pateikiamas nuorodos alternatyvusis tekstas ir kiti pasitaikantys prieinamumo reikalavimų neatitikimai. Mobiliųjų programų neatitikimai daugiausia apėmė teksto ir fono kontrasto santykio neatitikimus.  

Tyrimo metu buvo įvertinta 131 interneto svetainė, o išsamiu tyrimo metodu 17 elektronines viešąsias ir administracines paslaugas teikiantys interneto portalai bei 10 skirtingų mobiliųjų programų (Google „Android“ ir Apple „iOS“ operacinės sistemos versijos. Iš minimos 131 interneto svetainės, 62 interneto svetainėse trūkumų nenustatyta arba jie buvo pašalinti dar vertinimo laikotarpio apimtyje. Kitos institucijos, kurių interneto svetainėse buvo nustatyti atitikimo prieinamumo reikalavimams trūkumai, buvo įpareigotos šiuos trūkumus ištaisyti. Atliekant 17 elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų portalų vertinimą, apie neatitikimų išsitaisymą informavo 5portalų savininkai, tačiau tik 1išsamiu stebėsenos metodu vertintas portalas atitiko nurodytus reikalavimus (2022 m. 6 interneto portaluose trūkumai buvo pašalinti vertinamuoju laikotarpiu). Vertinant 10 mobiliųjų programų, 2 mobiliosiose programose, trūkumai buvo pašalinti vertinimo laikotarpio apimtyje (2022 m. 3 mobiliosios programos („iOS“ ir „Android“ operacinės sistemos versijos), pilnai atitiko nustatytus prieinamumo reikalavimus).

Interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties prieinamumo reikalavimams (pritaikymo neįgaliesiems) stebėsena yra tęstinė ir savalaikė veikla, todėl gavus informaciją iš institucijų, apie jų naujai atliktus neatitikimų ištaisymus interneto svetainėse ar mobiliosiose programose, turimi vertinimo duomenys yra papildomi ir atnaujinami. Tyrimo metu pateiktos rekomendacijos individualios kiekvienai įstaigai ir leidžia įstaigoms aiškiai identifikuoti interneto svetainės trūkumus ir juos pašalinti.

Su tyrimo ataskaita galima susipažinti čia.