2023-09-11

Valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjui suteikti tarptautiniai ISO sertifikatai

Atlikus sertifikavimo auditą Informacinės visuomenės plėtros komiteto Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamentui (VITC) liepos 14 d. išduoti IT paslaugų valdymo ISO 20000-1 ir informacijos saugumo valdymo ISO 27001 sertifikatai. Dokumentais patvirtinama, kad VITC taikoma integruota vadybos sistema atitinka standartų reikalavimus „Valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų kataloge patvirtintų DaaS, IaaS, PaaS, SaaS,LSaaS, CaaS ir kitų grupių informacinių technologijų paslaugų teikimas” srityje.  

2023 m. birželio-liepos mėnesiais Vokietijos akredituotos sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. padalinys Lietuvoje UAB “TUV UOLEKTIS” atliko VITC sertifikavimo auditą pagal LST ISO/IEC 20000-1:2019 “Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas. 1 dalis. Paslaugų vadybos sistemos reikalavimai” ir LST ISO/IEC 27001:2013 “Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai” standartų reikalavimus. 

ISO 27001 tai vienas iš geriausių informacijos saugumo valdymo sistemų standartų, kuris patvirtina, kad VITC užtikrinamas informacijos saugumo politikos efektyvumas bei įgyvendinami informacijos saugumo – konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo - principai.  VITC išduotas informacinių technologijų paslaugų valdymo ISO 20000-1 sertifikatas įpareigoja laikytis IT paslaugų valdymo sistemai keliamų reikalavimų, kurie yra skirti užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą.  Turimi sertifikatai ne tik integruoja informacijos saugumą kasdienėje organizacijos veikloje, padidina verslo ir klientų pasitikėjimą, bet ir prisideda prie paslaugų gyvavimo ciklo bei nuolatinio organizacijos tobulinimo.  

Audito metu tikrinta integruota Valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo paslaugų valdymo ir informacijos saugumo valdymo vadybos sistema  įvertinta kaip pilnai veiksminga. Pasak VITC direktoriaus Andžej Trachimovič sertifikatai patvirtina, kad organizacijoje įdiegtos vadybos sistemos atitinka tarptautiniame standarte įtvirtintus geriausios praktikos pavyzdžius ir principus. „Pastaraisiais metais sparčiai plėtėmės ir kėlėme savo paslaugų bei informacijos saugumo kokybę. Tikime, kad sertifikatų išdavimas padės VITC dar labiau tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, informacijos saugumą, gerinti produktyvumą ir užsitikrinti klientų pasitikėjimą", – ateities perspektyvas apžvelgė VITC direktorius Andžej Trachimovič.