BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Tarptinklinis ryšys. Komisija imasi teksto ir duomenų perdavimo judriuoju ryšiu užsienyje paslaugų kainų mažinimo veiksmų

Data

2008 09 24

Įvertinimas
0
Mobiliųjų telefonų naudotojai gali tikëtis, kad kitą vasarą siųsti teksto žinutes iš užsienio Europos Sąjungoje bus pigiau. Šiandien Europos Komisija pasiûlë nuo 2009 m. liepos 1 d. tarptinkliniu ryšiu siunčiamų teksto žinučių kainą sumažinti 60 %. Po kitas Europos Sąjungos šalis keliaujantys ES piliečiai už SMS žinutę turëtų mokëti ne daugiau kaip 0,11 EUR – šiuo metu vidutinë kaina Europos Sąjungoje yra 0,29 EUR. Komisija taip pat nori, kad naršymo žiniatinklyje ir duomenų atsisiuntimo į mobilųjį telefoną bûnant užsienyje kainos bûtų skaidresnës: prie pigesnių duomenų perdavimo paslaugų savo šalyje pripratusius vartotojus reikëtų geriau apsaugoti nuo nemalonios staigmenos, kai gaunama iki kelių tûkstančių eurų sąskaita už tarptinklinio ryšio paslaugas. Pasiûlymai bus perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai, ir, jiems pritarus, taps teisës aktu. 2007 m. vasarą Europos Sąjungoje 60 % sumažintos skambinimo ir priimamų skambučių užsienyje (tarptinklinių balso skambučių) kainos.
„Europoje įdiegus GSM standartą, judriojo ryšio telefonija tapo patraukli visame pasaulyje. Laikas parodyti, kad bendroji telekomunikacijų rinka iš tikrųjų veikia ir kad kirtę sieną vartotojai gali naudotis mobiliaisiais telefonais visose 27 Europos Sąjungos šalyse nepatirdami nepatogumų, – sakë Europos Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso. – Jei pavyktų tai padaryti greitai, SMS bei duomenų perdavimo paslaugų sektorius nepaprastai išaugtų ir paaiškëtų, kad mažesnës tarptinklinio ryšio kainos gali bûti naudingos visiems.“

„Skambinimo, teksto žinučių siuntimo ar naršymo žiniatinklyje kainos, kai mobiliuoju telefonu naudojamasi kitose Europos Sąjungos šalyse, neturëtų bûti nepagrįstai didesnës nei savo šalyje. 37 milijonai Europos turistų ir 110 milijonų verslo reikalais keliaujančių asmenų laukia, kad neribojama bendroji rinka galiausiai teigiamai paveiktų ir jų telefono sąskaitas“, – kalbëjo už telekomunikacijas atsakinga Europos Komisijos narë Viviane Reding.

Už vartotojų apsaugą atsakinga Europos Komisijos narë M. Kuneva sakë: „Jeigu Europa nori, kad 500 milijonų vartotojų pajustų konkrečius rezultatus, su mokëjimu už operatorių nesuteiktas paslaugas neturëtų bûti taikstomasi. Šiuo metu iš užsienio mobiliaisiais telefonais skambinantys vartotojai vidutiniškai moka 24 % per daug, nes labai dažnai mokama ne už tarptinklinio skambučio sekundes, o už minutes. Mums svarbiausia, kad su vartotojais, kirtusiais sieną, bûtų elgiamasi sąžiningai, todël Komisija šiandien nusprendë, kad visi tarptinkliniai skambučiai turi bûti apmokestinami už sekundes.“

Teksto žinutës siunčiamos visuotinai – 2007 m. Europos Sąjungos piliečiai išsiuntë 2,5 mlrd. SMS žinučių, kurių vertë – 800 mln. EUR. SMS žinutëmis ypač dažnai bendrauja jaunoji karta: 38 % 15–24 metų jaunuolių iš užsienio siunčia tik teksto žinutes. Tačiau tarptinklinës teksto žinutës gali kainuoti dešimt kartų brangiau nei teksto žinutës savo šalyje, o Belgijos keliautojams už SMS žinutę gali tekti mokëti net iki 0,75 EUR. Šią vasarą Italijoje atostogaujantis prancûzas už tarptinkliniu ryšiu išsiųstą teksto žinutę įprastai mokëjo iki 0,30 EUR, o čekas turistas – iki 0,42 EUR (10,00 CZK). Už tarptinkliniu ryšiu išsiųstą žinutę Ispanijoje atostogaujantis švedas mokëjo iki 0,40 EUR (3,79 SEK), vokietis – 0,32 EUR, lenkas – 0,47 EUR (1,50 PLN), turistas iš Jungtinës Karalystës – 0,63 EUR (0,40 GBP), o latvis – net 0,70 EUR (0,49 LVL). Todël Komisija siûlo nustatyti 0,11 EUR didžiausią leistiną mažmeninę ir 0,04 EUR didžiausią leistiną didmeninę tarptinklinių teksto žinučių kainą (be PVM). Didmenines kainas operatoriai taiko vieni kitiems, kad vartotojo žinutë bûtų persiunčiama iš vieno tinklo į kitą. Operatoriai skatinami konkuruoti siûlydami mažesnes kainas negu šios didžiausios leistinos kainos, kurias Komisija nustatë išsamiai įvertinusi jų poveikį ir atsižvelgusi į Europos reguliuotojų grupës (ERG) pateiktus duomenis.

Be to, atvykę į kitą šalį tarptinklinio ryšio vartotojai turëtų automatiškai gauti pranešimą apie toje šalyje taikomas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas. Nuo 2010 m. vartotojai turëtų turëti galimybę iš anksto nurodyti sumą, kurią pasiekus duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga bûtų išjungiama – šia priemone siekiama išvengti nemalonios staigmenos gavus sąskaitą. Mat vartotojai yra gavę didžiulių sąskaitų – kartą už tarptinklinio judriojo ryšio linija atsisiųstą televizijos laidą išrašyta 40 000 EUR sąskaita. Be to, nustačius 1 EUR už megabaitą apsauginę didmeninës kainos ribą bûtų sudarytos vienodos sąlygos ir paskatinta konkurencija.

Galiausiai Komisija nori 2007 m. nustatytas didžiausias leidžiamas tarptinklinių telefono skambučių kainas (dabar užsienyje skambinti kainuoja 0,46 EUR / min., o priimti skambutį – 0,22 EUR / min.) iki 2012 m. liepos 1 d. sumažinti atitinkamai iki 0,34 EUR / min. skambinant ir 0,10 EUR / min. (be PVM) priimant skambučius užsienyje. Vartotojams bus naudingas ir pokalbio apmokestinimas už sekundes po pirmųjų 30 sekundžių, jei skambinama tarptinkliniu ryšiu, arba nuo pokalbio pradžios, jei skambutis priimamas. Dabar skambindami jie moka 24 % daugiau, nei mokëtų už minutes, kurias iš tikrųjų kalbëjo, ir 19 % daugiau už priimamus skambučius.

endroji informacija

2007 m. priimtu Europos Sąjungos tarptinklinio ryšio reglamentu nustatyta, kad šiuo metu operatorių vartotojams taikoma kaina už tarptinklinius skambučius kitose Europos Sąjungos šalyse negali viršyti 0,46 EUR už minutę skambinant iš užsienio ir 0,22 EUR (neįskaitant PVM) užsienyje priimant skambučius (IP/08/1276 ). 2005 m., iki įsikišant Europos Sąjungai, tarptinklinis skambutis vidutiniškai kainavo 1,10 EUR už minutę.

Europos Parlamento ir Tarybos prašymu Europos Sąjungos tarptinklinio ryšio reglamente nustatytas reikalavimas, kad Komisija 2008 m. įvertintų tarptinklinių skambučių, teksto žinučių ir duomenų perdavimo paslaugų raidą ir, jei reikia, pasiûlytų pratęsti reglamento galiojimo laikotarpį ir išplësti jo taikymo sritį. 2008 m. birželį atlikus tyrimą nustatyta, kad dël didelių kainų (paprastai iki 5–10 EUR už megabaitą) ir nepakankamo skaidrumo duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugos Europos Sąjungoje diegiamos lëčiau (IP/08/1048). 2008 m. rugpjûtį pateiktais duomenimis, siųsti teksto žinutę užsienyje kainavo 0,29 EUR, taigi, palyginti su praëjusiais metais, padëtis nepasikeitë, nors Komisija ne kartą ragino šio sektoriaus įmones pačias reguliuoti kainas (IP/08/1144 ).

Komisijos pasiûlymas ir poveikio vertinimas, taip pat išsami informacija apie tarptinklinio ryšio paslaugų kainas 27 Europos Sąjungos valstybëse narëse paskelbta interneto svetainëje

http://ec.europa.eu/roaming

MEMO/08/578