BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Tarptinklinio ryšio kainos: skambučiai į namus vël pinga, tačiau SMS siuntimas iš vienos šalies į kitą – dar ne

Data

2008 08 29

Įvertinimas
0
Nuo rugpjûčio 30 d. bus pigiau skambinti ir atsiliepti į skambučius keliaujant po ES. Didžiausioji tarptinklinio ryšio skambučių kaina (Europos tarifas), kurią 2007 m. įvedë ES, sumažës nuo 0,49 EUR iki 0,46 EUR už minutę (be PVM) skambinant ir nuo 0,24 EUR iki 0,22 EUR už minutę (be PVM) atsiliepiant į skambutį kitoje ES šalyje. Kainos mažinamos pagal 2006 m. Europos Komisijos pasiûlytą ES tarptinklinio ryšio reglamentą, kurio tikslas – sumažinti pernelyg didelius tarptinklinio ryšio mokesčius, kuriuos vartotojai turëjo mokëti už tarptinklinio ryšio skambučius (tuomet jie buvo vidutiniškai 1,15 EUR už minutę (IP/06/978)). ES tarptinklinio ryšio reglamentas, kuris nustos galioti 2010 m., šiuo metu yra peržiûrimas. Atsižvelgdama į Europos Parlamento prašymą, Komisija iki 2008 m. pabaigos turi pateikti pasiûlymą dël jo galiojimo pratęsimo ir jo taikymo srities išplëtimo. Šią vasarą nacionalinių ryšių reguliavimo institucijų paskelbti duomenys rodo, kad teksto pranešimų siuntimo ir duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainos išlieka nepagrįstai aukštos (IP/08/1144).
„ES tarptinklinio ryšio reglamentas buvo priimtas, kad europiečiai galëtų naudotis žodžio laisve kalbëdami mobiliaisiais telefonais ir nebijotų sulaukti pernelyg didelių sąskaitų keliaudami esant bendrajai rinkai. Taikant šį reglamentą daugiau kaip 400 milijonų visos Europos vartotojų sutaupë apie 60 % skambindami ir atsiliepdami į skambučius kelionių, atostogų ar komandiruočių metu, – sakë už telekomunikacijas atsakinga Komisijos narë Viviane Reding. Nuo rugpjûčio 30 d. sumažinus Europos tarifą, dar kartą pasitvirtins tarptinklinio ryšio kainų mažinimo tendencija. Kitas mûsų laukiantis iššûkis – sukurti bendrąją teksto pranešimų ir duomenų perdavimo paslaugų rinką. Tikiuosi, kad pirmininkaujanti Prancûzija ir Europos Parlamentas padës Komisijai išspręsti šią problemą labai greitai.“

Tarptinklinio ryšio skambučių kainos nuo rugpjûčio 30 d. bus sumažintos visose 27 valstybëse narëse. Euro zonai nepriklausančioms valstybëms narëms (Bulgarijai, Čekijai, Danijai, Estijai, Vengrijai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, Rumunijai, Slovakijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei) peržiûrëti tarifai bus skaičiuojami pagal 2008 m. liepos 30 d. euro kursą. Slovakijoje, kuri kitąmet prisijungs prie euro zonos (žr. IP/08/1183 ), šis keitimo kursas bus taikomas pereinamojo laikotarpio metu iki 2008 m. gruodžio 31 d. Nuo 2009 m. sausio 1 d. Europos tarifas bus taikomas Slovakijoje pagal galiojantį euro keitimo kursą.

Pagal šiuo metu galiojantį ES tarptinklinio ryšio reglamentą tarptinklinio ryšio skambučių kainos dar mažës, paskutinį kartą – 2009 m. rugpjûčio 30 d. iki 0,43 EUR už minutę skambinant ir iki 0,19 EUR už minutę atsiliepiant į skambutį kitoje ES šalyje.

Europos Parlamento ir Tarybos prašymu Europos Komisija šiuo metu peržiûri Tarptinklinio ryšio reglamentą. Naujausi nacionalinių ryšių reguliavimo institucijų duomenys rodo, kad konkurencija išlieka pernelyg ribota, nes nesiûloma mažesnių už didžiausias kainų. Remdamosi nepriklausoma išlaidų analize ir atsižvelgdamos į mažëjančius skambučių užbaigimo tarifus, nacionalinës ryšių reguliavimo institucijos taip pat apskaičiavo, kad šiuo metu galiojančiame ES tarptinklinio ryšio reglamente Europos Parlamento ir Tarybos sutartos didžiausios kainos (tiek didmeninës tiek mažmeninës) yra maždaug 0,08 EUR už minutę per didelës. Duomenys taip pat rodo, kad šiuo metu vartotojai moka 24 % daugiau negu jie iš tiesų prakalba minučių skambindami ir 19 % daugiau – atsiliepdami į skambučius. Nacionalinës ryšių reguliavimo institucijos į peržiûrëtą Tarptinklinio ryšio reglamentą taip pat rekomenduoja įtraukti SMS siuntimo tarptinkliniu ryšiu reguliavimą didmeniniu ir mažmeniniu lygiu ir taip sumažinti didžiausiąją kainą vartotojams iki maždaug 0,11-0,15 EUR (be PVM) už tarptinkliniu ryšiu siųstą SMS.

Galiausiai, naujoje rugpjûčio 12 d. Europos reguliuotojų grupës (ERG), kurią sudaro 27 ES valstybių narių nacionalinës reguliavimo institucijos, ataskaitoje matyti, kad daugeliui vartotojų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu įkainiai vis dar pernelyg dideli. Pirmąjį 2008 m. ketvirtį vartotojas, kuris naudojosi duomenų perdavimo paslaugomis, mokëjo vidutiniškai 2,05 EUR už megabaitą, kai siuntë duomenis tarptinkliniu ryšiu per operatoriaus grupei priklausančias bendroves, ir 5,40 EUR už megabaitą, kai siuntë duomenis tarptinkliniu ryšiu per jo operatoriaus grupei nepriklausančias bendroves. Pasitaikydavo, kad Italijos ir Slovakijos vartotojai, kurie naudojasi tarptinkliniu ryšiu per jų operatoriaus grupei nepriklausančias bendroves, mokëdavo net daugiau kaip 12 EUR už megabaitą.

Tikimasi, kad Komisija priims sprendimą šiais klausimais per artimiausias savaites.

Bendroji informacija

Šiuo metu galiojančiu ES tarptinklinio ryšio reglamentu (IP/07/870 ) operatoriams įvedami įkainių už balso skambučius naudojantis tarptinkliniu ryšiu kitose ES šalyse nustatymo apribojimai (Europos tarifas). 2007 m. birželio 30 d. įsigaliojusiame reglamente nustatyta didžiausią leidžiama kaina: 0,49 EUR (be PVM) už minutę skambinant ir 0,24 EUR už minutę atsiliepiant į skambučius.

Tarptinklinio ryšio reglamentas taikomas tik balso skambučiams ir nustos galioti 2010 m. birželio 30 d., nebent po Komisijos pasiûlymo Europos Parlamentas ir Taryba nuspręstų pratęsti jo galiojimą. 2008 m. Komisija privalo peržiûrëti šį reglamentą ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Apie tai plačiau:

http://ec.europa.eu/roaming

Žr. IP/07/1445

ERG lyginamosios tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo ataskaitos:

2008 m. sausio mën.: IP/08/58

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_85_intl_roaming_rep.pdf

2008 m. rugpjûčio mën.:

http://erg.ec.europa.eu/doc/publications/erg_08_36_intern_roam_rep_080812.pdf

Viešosios konsultacijos dël ES tarptinklinio ryšio reglamento peržiûros:

IP/08/718

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Šaltinis: Europos Komisija