2023-11-28

Sertifikuota Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos informacijos saugos vadybos sistema

2023 m. rugsėjo mėnesį Vokietijos akredituotos sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. padalinys Lietuvoje UAB “TUV UOLEKTIS” Informacinės visuomenės plėtros komitete (IVPK) atliko sertifikavimo auditą  pagal tarptautinį standartą DIN EN ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai.“ srityje „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) veiklos priežiūra, palaikymas ir vystymas“. Tikrinta informacijos saugos vadybos sistema pagal standarto reikalavimus įvertinta kaip pilnai veiksminga. 

ISO 27001 standartas – tai geriausia informacijos saugumo praktika. Turimas sertifikatas patvirtina, kad IVPK užtikrinamas informacijos saugumo politikos efektyvumas bei įgyvendinami informacijos saugumo – konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo principai. Tai ne tik kelia suinteresuotų šalių pasitikėjimą IVPK, bet ir skatina teikti lygiavertes, standarto reikalavimus atitinkančias paslaugas.