>
2023-11-08

Sėkmingai užbaigtas vienas didžiausių Lietuvos IT projektų - Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas (projekto vertė virš 40 mln. Eur)!

2018 m. startavus „nuo nulio“ po beveik 5 metų sunkaus komandinio darbo, 2023 m. spalio 31 dieną finišavo vienas didžiausių Lietuvos IT projektų – Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas. 

Pagrindiniai projekto metu pasiekti rezultatai:
1.    Įsteigtas Valstybės IT paslaugų teikėjas (VITC); 
2.    Suburta kvalifikuota VITC komanda, kurioje šiuo metu dirba virš 40 savo srities profesionalų;
3.    Suprojektuotas Valstybės debesijos sprendimas ir parengta detali architektūra, kurios pagrindu  įsigyta visa Valstybės debesijos platformai būtina techninė/programinė įranga ir saugos sprendimas;
4.    Užtikrinti du Valstybiniai duomenų centrai, kurie sujungti saugiu valstybinių duomenų perdavimo tinklu;
5.    Įdiegta Valstybės debesijos paslaugų teikimo platforma, IT paslaugų valdymo sistema (angl. ITSM), automatizuotos pagrindinės IT paslaugos ir procesai;
6.    Įsteigta 24/7 režimu veikianti pagalbos tarnyba (angl. Service Desk) ir kibernetinio saugumo skyrius (angl. Security Operation CenterOC);
7.    Realizuotas „Backup to NATO“ sprendimas, užtikrinantis Valstybės svarbiausių informacinių sistemų ir duomenų papildomų rezervinių kopijų saugojimą už Lietuvos Respublikos ribų, vienoje iš NATO šalių;
8.    Parengtos ir patvirtintos visos VITC veiklai būtinos procedūros, procesai ir tvarkos. Patvirtintas VITC teikiamų IT paslaugų katalogas ir IT paslaugų įkainiai;
9.    Organizuoti VITC darbuotojų ir Valstybės institucijų atsakingų asmenų mokymai bei užtikrintas nuolatinis IT kompetencijų stiprinimas; 
10.    VITC sertifikuotas pagal ISO/IEC 20000-1:2018 ir ISO/IEC 27001:2017 standartų reikalavimus;
11.    Pasirašytos IT paslaugų teikimo sutartys. VITC centralizuotai teikiamomis IT paslaugomis jau naudojasi 240 Valstybės institucijų; 
12.    Parengti migravimo planai ir į VITC centralizuotai valdomą Valstybės debesijos platformą sumigruota 175 Valstybės institucijų pasenusi ir saugumo reikalavimų neatitinkanti IRT infrastruktūra. 

Pasak VITC direktoriaus ir projekto vadovo Andžej Trachimovič, projektas sėkmingai užbaigtas pasiekus visus iškeltus tikslus ir užduotis, numatytų terminų bei skirto biudžeto apimtyje.  Įgyvendinant projektą sutaupyta 25 % projektui skirtų lėšų (~ 6,5 mln. Eur). Iš sutaupytų lėšų buvo įsigyta papildoma saugumo ir techninė įranga, kuri panaudota kibernetinio saugumo stiprinimui ir papildomų informacinių sistemų talpinimui, todėl projekto apimtyje į Valstybės debesijos platformą sumigruota 25 % daugiau konsoliduojamų įstaigų (infrastruktūros) negu buvo numatyta projekte (planas – 140, faktas  – 175).

Valstybės IRT infrastruktūros konsolidavimo programos tęstinumą toliau užtikrins „Valstybės IT valdymo pertvarkos“ projekto įgyvendinimas, kurio apimtyje numatoma esamą Valstybės debesijos platformą kelis kartus praplėsti ir integruoti su viešosios debesijos teikiamomis paslaugomis (Public Cloud), taip palaipsniui pereinant prie Valstybės debesijos hibridinio modelio (Hybrid Cloud).