2023-12-07

Sėkmingai įgyvendintas vienas svarbiausių projektų, susijusių su duomenų atvėrimo ekosistemos kūrimu

Informacinės visuomenės plėtros komitetas sėkmingai pabaigė įgyvendinti atvirų duomenų platformos vystymo projektą, kurio metu sukurtas  Atvirų duomenų portalas  ir atverta daugiau kaip 850 viešojo sektoriaus duomenų rinkinių. Metaduomenis pakartotiniam panaudojimui  kaupiantis portalas sukurtas įgyvendinant strateginę Lietuvos viziją išnaudoti institucijų sukauptą skaitmeninę informaciją kuriant vertingas skaitmenines paslaugas bei produktus.  

Projekto metu siekta sukurti ir įdiegti centralizuotai valdomas technines priemones, įgalinančiasleidžiančias valstybės įstaigomsas parengti ir teikti atvirų duomenų rinkinius bei jų metaduomenis  , kurie gali būti panaudoti verslo plėtrai, visuomenės poreikiams ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų įgyvendinimui. Atvirų duomenų naudą jau spėjo pajusti tiek viešasis, tiek privatus sektorius. Ypač aktyviai kuriant naujas paslaugas šiais duomenimis naudojasi startuoliai ir verslas. 2023 m. Atvirų duomenų portale itin sparčiai augo jame pateiktų atvertų duomenų rinkinių parsisiuntimų apimtys – jų skaičius nuo 2022-ųjų išaugo 16 kartų, tai yra duomenys buvo atsisiųsti beveik 260,5 tūkst. atvejų.  

Atvirų duomenų poreikiui nuolat augant Informacinės visuomenės plėtros komitetas intensyviai dirba su viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis bei organizacijomis dėl greitesnio ir platesnio jų atvėrimo bei publikavimo Atvirų duomenų portale. Spartinti procesus skatina ir sėkminga tokių naudotojų, kaip citify.eu, neurotechnology.com, dayqanalytics.eu, trafi.com ir kitų, patirtis. Dalijimasis geraisiais atvirų duomenų naudojimo pavyzdžiais ne tik įkvepia kitus, bet ir ženkliai prisideda didinant viešojo sektoriaus įstaigų skaidrumą bei atsakomybę 

Svarbiausias projekto metu sukurto Atvirų duomenų portalo  privalumas – galimybė tvarkyti metaduomenis duomenų laukų lygiu, taip suteikiant galimybę pasiekti aukščiausią 5 duomenų brandos lygį, kuris labiausiai tinkamas mašininiam duomenų nuskaitymui. Kai kurios Europos šalys taip pat tvarko metaduomenis duomenų laukų lygiu, tačiau tai daroma fragmentiškai ir rankiniu būdu, tuo tarpu Lietuvoje šis procesas yra automatizuotas, standartizuotas ir taikomas visiems duomenų rinkiniams. SEMICeu grupė (https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/semiceu), atsakinga už duomenų apsikeitimo standartizavimą, žengia pirmuosius žingsnius, standartizuojant duomenų žodynus, Lietuvoje jau veikia sukurtas standartizuotas duomenų žodynas ir šiuo požiūriu Lietuvos atvirų duomenų portalas yra vienas iš pažangiausių atvirų duomenų portalų Europos Sąjungoje.  

Atvirų duomenų portalas sudarytas iš dviejų dalių – Atvirų duomenų portalo  katalogo, kuriame publikuoti viešojo sektoriaus duomenys, kurių šiuo metu yra beveik 1300 aukštos vertės duomenų rinkinių, svarbu paminėti, kad duomenų rinkiniai skelbiami atvirais duomenų formatais (pvz., CSV, taikomosios programos sąsaja (API), GML ir kt.) sudarant galimybę atsisiųsti duomenis vienu kartu bei nuskaityti automatiniu būdu. Visa ši informacija visuomenei prieinama nemokamai, bei Atvirų duomenų portalo  saugyklos, galinčios saugoti kompleksinius, didelės apimties failus (įskaitant erdvinius), atitinkanti numatytus duomenų apsaugos ir greitaveikos reikalavimus, taip pat siekiant užtikrinti kiek įmanoma paprastesnį duomenų atvėrimo procesą – užtikrinanti patogų automatinių priemonių naudojimą ir suderinamumą su institucijose naudojamomis aplinkomis ir duomenų šaltiniais.  

Vystant Atvirų duomenų portalą taipogi sukurtos duomenų priėmimo integracinės sąsajos su duomenų šaltiniais, kurios automatizavo Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų duomenų metaduomenų pateikimą į Atvirų duomenų portalą. Svarbu paminėti, kad portalas  integruotas su Europos atvirų duomenų portalu ir taip sukurtos sąlygos prisijungimui prie bendros Europos Sąjungos atvirų duomenų erdvės.  

Šalies verslo augimui bei tarptautinio įvaizdžio formavimui skirtas projektas „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ įgyvendintas 2017-2023 m.  ir finansuotas iš Europos Sąjungos fondų lėšų. 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir toliau dės visas pastangas užtikrinti Atvirų duomenų portalo funkcionalumų atitikimą viešojo sektoriaus institucijų, visuomenės, verslo ir startuolių poreikiams, naudojimo patogumui ir saugumui užtikrinti.