2021-12-13

Sėkmingai baigtas įgyvendinti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo projektas

Prieš trejus metus Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) pradėtas vykdyti pilnas iššūkių 2014–2020 m. laikotarpio Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas“ (projekto kodas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0020) sėkmingai baigtas įgyvendinti. Projekto tikslas - sukurti tinkamą organizacinę (valdymo), metodinę, teisinę aplinką ir priemones sklandžiam, į veiklos poreikius orientuotam bei saugiam valstybės informacinių išteklių (VII) infrastruktūros konsolidavimui įgyvendinti ir debesijos paslaugoms teikti.

Įgyvendinant projektą:
•    Parengti siūlymai siekiamam VII valdymo modeliui bei jo įgyvendinimui  reikalingų teisės aktų pakeitimams, parengtas VII sąveikumo žemėlapis; 
•    Parengta net 11 dokumentų projektų, formuojančių teisinę ir metodinę aplinką VII infrastruktūros konsolidavimui įgyvendinti ir debesijos paslaugoms teikti;
•    Surinkti ir apibendrinti duomenys apie Vyriausybei atskaitingų institucijų valdomą IT infrastruktūros bei duomenų centrų būklę, kurių pagrindu buvo sudarytas konsoliduotinų institucijų  prioritetinis sąrašas;
•     Parengti steigimo dokumentai, techninė specifikacija ir jų pagrindu įdiegta Valstybės informacinių technologijų paslaugų valdymo informacinė sistema (VIPVIS);
•    VIPVIS priemonėmis IT paslaugų valdymui įdiegti tarptautine gerąja praktika ITIL grįsti IT paslaugų valdymo procesai;
•    Naudotis VIPVIS apmokyta daugiau kaip 300 IVPK ir konsolidavime dalyvaujančių institucijų administratorių ir naudotojų. Daugiau kaip 200 konsolidavime dalyvaujančių institucijų specialistų dalyvavo ITIL pagrindų bei debesijos paslaugų bendrosios kompetencijos mokymuose. Iš viso mokymuose dalyvavo virš 580 asmenų.  

Projekto veikloms vykdyti viešųjų pirkimų būdu buvo pasitelkti išoriniai paslaugų teikėjai:  UAB „Ernst & Young Baltic“, UAB „ATEA“, UAB „TOWI“, UAB „Baltijos kompiuterių akademija“,  UAB „Vilnius economics“,  UAB „Auditorių profesinė bendrija“, UAB „MVP sprendimai“, taip pat aktyviai projekto veiklose darbavosi  IVPK  specialistai glaudžiai bendradarbiaudami su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos specialistais.

Projekto rezultatai rodo, kad kelti tikslai pasiekti, nes VII infrastruktūros konsolidavimo procesas pradėtas ir įgavo pagreitį. Šiuo metu IVPK organizacinėje struktūroje suformuotas Valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjas yra pasirašęs IT paslaugų teikimo sutartis jau su 76 valstybės institucijomis. Iki 2026 m. pabaigos numatoma pasirašyti IT paslaugų teikimo sutartis su 325 valstybės institucijomis.