>
2023-12-22

Sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas „Vyriausybės valdymo srities įstaigų veiklos informacijos centralizavimas“

Informacinės visuomenės plėtros komitetas sėkmingai įgyvendino projektą „Vyriausybės valdymo srities įstaigų veiklos informacijos centralizavimas“ (Nr. 10.1.2-ESFA-V-915-01-0003), kurio metu pasiekti rezultatai prisideda prie viešojo valdymo institucijų atvirumo ir informacijos prieinamumo didinimo.

Portale „Mano Vyriausybė“ veikia Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir Vyriausybei pavaldžių įstaigų interneto svetainės, kuriose informacija skelbiama suvienodinta forma, tokiu būdu užtikrinant patogesnį, aiškesnį ir kokybiškesnį informacijos prieinamumą.  

Įgyvendinant projektą: 

  • modifikuotas portalas “Mano vyriausybė”: atnaujintas dizainas, sukurta nauja informacinė architektūra, pakeista turinio valdymo sistema; 
  • sukurtos 97 naujos Vyriausybės valdymo srities įstaigų interneto svetainės portale „Mano vyriausybė“; 
  • perkeltas 180 Vyriausybės valdymo srities įstaigų oficialių interneto svetainių turinys; 
  • apmokyta daugiau kaip 500 Vyriausybės valdymo srities įstaigų darbuotojų naudotis nauja turinio valdymo sistema ir Portalu „Mano Vyriausybė“. 

Projektas įgyvendintas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ lėšomis.