BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Radijo dažnių spektras. Suderintos ES taisyklës – daugiau belaidžio interneto paslaugų ir jokių žalingųjų trukdžių

Data

2010 05 06

Įvertinimas
0
Europos Komisija priëmë sprendimą valstybëms narëms nustatyti suderintas technines 800 MHz juostos radijo dažnių skirstymo sąlygas, kuriomis užtikrinus apsaugą nuo žalingųjų trukdžių prisidedama prie sparčiojo belaidžio interneto paslaugų diegimo. Kai kuriose valstybëse narëse 800 MHz juostos dažniai atlaisvinti perëjus nuo analoginio televizijos transliavimo prie skaitmeninio. Jei valstybës narës nutartų radijo dažnius paskirstyti (transliacijoms) kitaip, jos privalo nedelsdamos taikyti sprendime nustatytas suderintas technines taisykles, kad šiais dažniais galëtų veikti belaidžio plačiajuosčio ryšio įranga. Šiandien priimtu sprendimu savaime nereikalaujama, kad valstybës narës sudarytų sąlygas 790–862 MHz dažnių juostą naudoti elektroninių ryšių paslaugoms teikti. Tačiau Komisija svarsto galimybę įtraukti tokį pasiûlymą į rengiamą Radijo dažnių spektro politikos programą, kurioje bus atsižvelgta į neseniai šiuo klausimu vykdytą konsultaciją ir į kovo 22–23 d. įvykusio Komisijos ir Europos Parlamento organizuoto „Dažnių spektro“ aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus (žr. IP/10/232).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos narë Neelie Kroes sakë: „Šiuo sprendimu sudaromos pagrindinës sąlygos diegti naujoviškas plačiajuosčio ryšio technologijas ir tenkinti sparčiai didëjančią belaidžio ryšio paslaugų paklausą. Valstybes nares raginu imtis bûtinų sprendimo įgyvendinimo priemonių, kad Europos verslas ir piliečiai galëtų naudotis visais privalumais, kuriuos teikia skaitmeninë televizija.“

Komisija visiškai pritaria tam, kad 790–862 MHz dažnių juosta (daugumoje valstybių narių šiuo metu paskirta transliacijoms) bûtų naudojama elektroninių ryšių paslaugoms, ir ragina ES valstybes veikti aktyviau, nes suderintai valdomas šis radijo dažnių spektras galëtų Europos Sąjungos ekonomikai suteikti iki 44 mlrd. EUR vertës paskatų ir padëtų pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslą iki 2013 m. pabaigos užtikrinti, kad visi galëtų naudotis sparčiuoju belaidžiu ryšiu (sparta bûtų palaipsniui didinama iki 30 Mbit/s, o 2020 m. dar daugiau, žr. IP/10/225 ).

Naujajame Komisijos sprendime iškelta sąlyga, kad visos valstybës narës, nutarusios 790–862 MHz dažnių juostą (vadinamoji 800 MHz dažnių juosta) paskirti kitiems tikslams nei transliavimas, skirdamos šiuos dažnius turëtų taikyti tokias pačias suderintas technines taisykles. Šiomis techninëmis taisyklëmis bus užtikrinta, kad radijo ryšio įranga, tokia kaip mobilieji telefonai arba 800 MHz dažnių juostoje veikiančios bazinës stotys, galëtų bûti veiksmingai naudojama belaidžio plačiajuosčio ryšio, pavyzdžiui, 4-osios kartos judriojo ryšio technologijos (LTE arba Wimax), tinkluose. Įdiegus LTE ir Wimax technologijas, galima apdoroti ir perduoti kur kas daugiau informacijos nei dabar, pavyzdžiui, į mobiliuosius arba išmaniuosius telefonus be pertrûkių siųsti aukštos kokybës (užsakytinį) vaizdo srautą.

Telekomunikacijų sektoriaus ekspertai apskaičiavo, kad judriojo plačiajuosčio ryšio aprëptį užtikrinti naudojant 800 MHz dažnių juostą bûtų apie 70 proc. pigiau nei tam naudojant radijo dažnius, šiuo metu paskirtus 3-iosios kartos judriojo ryšio technologijai (UMTS). Dël mažesnių sąnaudų, kurių reikia tokiems tinklams įdiegti, ryšių operatoriai bus labiau linkę investuoti, todël turëtų pagerëti belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų geografinë aprëptis. Taikant šiame sprendime numatytas technines radijo dažnių skyrimo taisykles gerokai padidës galima ekonominë radijo dažnių nauda, gaunama nutraukus analoginį transliavimą, nes belaidžio interneto paslaugoms bus suteiktas naujas impulsas.

Iki šiol daugumoje valstybių narių 800 MHz dažnių juosta naudota antžeminës televizijos transliacijoms. Naujomis sprendime nustatytomis taisyklëmis nurodoma, kaip paskirstyti beveik ketvirtadalį radijo dažnių, kurie taps laisvi, kai valstybës narës nuo analoginio transliavimo pereis prie skaitmeninio (terminas – 2012 m. pabaiga, žr. IP/09/266). Komisija šiuo metu rengia Radijo dažnių spektro politikos programą (žr. IP/10/232), kurioje bus atsižvelgta į kitus papildomos skaitmeninio transliavimo naudos aspektus ir gali bûti nurodytas visuotinis terminas, iki kurio valstybës narës privalo suteikti galimybę naudoti 800 MHz dažnių juostą.

Pagrindiniai faktai

Nuo analoginio antžeminës televizijos transliavimo prie skaitmeninio ES valstybës narës turëtų pereiti iki 2012 m. pabaigos (žr. IP/09/266). Atsisakius analoginio transliavimo, atsirastų ypač daug nenaudojamo radijo dažnių spektro („skaitmeninis dividendas“).

Europoje už radijo dažnių spektro valdymą ir toliau atsakingos nacionalinës institucijos, tačiau radijo dažnių spektrą reikia vis labiau koordinuoti ES lygmeniu, nes dauguma belaidžių sistemų naudojamos masinio vartojimo rinkos paslaugoms teikti, todël jų komercinis perspektyvumas priklauso nuo masto ekonomijos ir nuo bendrosios rinkos teikiamų galimybių (t. y. įrenginiai ir paslaugos turi veikti visose valstybëse narëse).

Atlikusi tyrimą Komisija sužinojo, kad, palyginti su nacionaliniais planais, ES lygmens koordinavimo priemonës gerokai padidintų galimą laisvų dažnių („skaitmeninio dividendo“) ekonominį poveikį (17–44 mlrd. EUR priklausomai nuo pasirinkto veiksmų plano) ir turëtų bendros teigiamos socialinës įtakos. Daugiau žr.

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study .

Šiandien priimtas sprendimas paskelbtas

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

Daugiau žr. MEMO/10/170.

šaltinis: EK