>
2024-03-14

Pradedamas vykdyti tyrimas dėl valstybės institucijų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams

Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (įstaigų) interneto svetainių būklės analizę. 

Šiais metais įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimas bus atliekamas kovo – gegužės mėnesiais. 

Tyrimo metu tikrinama ar įstaigų interneto svetainės atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo (Aprašas) nuostatas. 

Ankstesnių tyrimų metu pastebėta, kad valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėse dažniausiai pasitaikančios klaidos yra: informacijos rodyklės su nuoseklia interneto svetainės puslapių struktūra neturėjimas, neskelbiama informacija užsienio kalba, informacija pateikiama ne tame interneto svetainės skyriuje, kuriame ji turėtų būti pagal Aprašo nuostatas.  

Svarbu pažymėti, kad įstaigų interneto svetainių atitikimą struktūros reikalavimams sudaro griežtai nustatyta interneto svetainės struktūra, apibrėžti interneto svetainės skyrių ir sričių pavadinimai, o įstaigos gali tik praplėsti nustatytą struktūrą, išdėstyti ją pagal poreikį interneto svetainėje. 

Atsižvelgiant į tai, skatiname įstaigas peržiūrėti savo interneto svetaines, jų struktūrą ir turinį, kad būtų užtikrinamas jų atitikimas Aprašo reikalavimams.