2023-05-09

Pradedamas vykdyti tyrimas dėl valstybės institucijų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams

Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (įstaigų) interneto svetainių būklės analizę.

Šiais metais įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimas bus atliekamas gegužės – liepos mėnesiais.

Primename, kad tyrimo metu tikrinama ar įstaigų interneto svetainės atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo nuostatas.