2023-05-10

Pradedamas kurti Valstybės informacinių sistemų API sąsajų katalogas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas atnaujino Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijas, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas tarpsisteminiams duomenų mainams ir duomenų teikimo sąsajoms (angl. API). 

Siekiant palengvinti valstybės institucijoms įgyvendinti rekomendacijų nuostatas, pateikiami  pirmieji gerieji universaliųjų duomenų teikimo sąsajų pavyzdžiai. Pradedamas kurti Valstybės informacinių sistemų API sąsajų katalogas – api.gov.lt, kuris bus skirtas valstybės informacines sistemas vystančioms valstybės institucijoms ir įmonėms padėti surasti reikalingus duomenis. 

Kataloge bus pateikiama API sąsajų dokumentacija bei kontaktai, kuriais bus galima kreiptis į informacinių sistemų tvarkytojus norint gauti prieigą prie testinės aplinkos arba pasirašyti duomenų gavimo sutartį. Kataloge nebus talpinami konkretūs API adresai, slaptažodžiai ar raktai, tačiau visa pateikiama informacija bus vieša. 

Numatomos tolimesnės kuriamo katalogo vystymo kryptys kaip Žiniatinklio paslaugų aprašo kalbos (angl. Web Services Description Language, WSDL) sąsajų palaikymas, API kūrimo rekomendacijų, gairių parengimas bei integracija su Registrų ir valstybės informacinių sistemų registru (registrai.lt).