BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Plačiajuostis ryšys. Komisija konsultuojasi dël reguliavimo strategijos, skirtos didelës spartos naujos kartos prieigos tinklų diegimui Europoje skatinti

Data

2008 09 22

Įvertinimas
0
Europos Komisija pradëjo viešąją konsultaciją dël reguliavimo principų, kuriuos ES valstybës narës turëtų taikyti naujos kartos plačiajuosčio ryšio prieigos tinklams. Naujos kartos šviesolaidiniais prieigos tinklais duomenys gali bûti perduodami kelis kartus sparčiau nei tradiciniais varinių laidų tinklais. Tokių tinklų reikia norint perduoti raiškųjį vaizdą (pavyzdžiui, teikti raiškiosios televizijos paslaugas) ir interaktyviąsias programas. Bendros naujos kartos prieigos tinklų reguliavimo sistemos tikslas – skatinti operatoriams Europos Sąjungoje taikyti vienodas sąlygas ir užtikrinti teisinį nuspëjamumą investuotojams. Komisija šiuo klausimu konsultuojasi remdamasi rekomendacijos, skirtos 27 ES valstybių narių reguliavimo institucijoms, projektu, kuriuo siûloma apibrëžti suderintų reguliuojamų paslaugų kategorijas, prieigos sąlygas, kapitalo grąžos normas ir atitinkamas rizikos priemokas. Viešoji konsultacija vyks iki 2008 m. lapkričio 14 d. Atsižvelgdama į gautas pastabas, Komisija pabaigs rengti rekomendaciją ir ją oficialiai priims 2009 m.
Už konkurenciją atsakinga Komisijos narë Neelie Kroes sakë: „Naujų šviesolaidinių tinklų diegimas lems ateities konkurencijos sąlygas. Reikia tinkamos reguliavimo sistemos, kad Europos įmonës prieigą prie naujųjų tinklų turëtų vienodomis teisëmis. Reikia priimti nacionalines taisykles, kuriomis bus ne tik paskatintos didelës investicijos į šviesolaidinius tinklus, bet ir sustiprinta konkurencija plačiajuosčio ryšio srityje.“

„Komisija turi pateikti rinkai pritaikytas reguliavimo rekomendacijas, kad šviesolaidžiais teikiamos konkurencingos paslaugos bûtų naudingos tiek privatiems vartotojams, tiek įmonëms, – sakë už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narë Viviane Reding. – Norime, kad sumažëtų Europoje taikomos reguliavimo tvarkos skirtumai ir padidëtų teisinis tikrumas. Nesuderintais ar net prieštaringais nacionalinių reguliavimo institucijų veiksmais dël naujos kartos prieigos tinklų galëtų bûti rimtai pakenkta konkurencijai, susilpnëtų Europos bendra rinka. Visų pirma siûlome taikyti konkrečiam projektui nustatytas rizikos priemokas, kad konkurencija bûtų sklandi, o investuotojams bûtų atlyginta pagal jiems tenkančią riziką.“

Naujos kartos prieigos tinklus bûtina kurti, kad Europos vartotojams bûtų galima teikti naujas plačiajuosčio ryšio paslaugas. Nors kai kuriose valstybëse narëse rinkos senbuviai ir alternatyvûs operatoriai naują plačiajuosčio ryšio infrastruktûrą jau pradëjo diegti plačiu mastu, Europa vis dar atsilieka nuo kitų šalių, visų pirma nuo JAV ir Japonijos.

Komisija pasirengusi užtikrinti, kad prie naujos kartos prieigos tinklų bûtų pereinama nuosekliai, veiksmingai ir laiku. Todël ji konsultuojasi dël reguliavimo principų, kuriuos taikant, jos manymu, bûtų geriausiai paskatintos investicijos į naujos kartos prieigos tinklus ir sustiprinta konkurencija.

Pagrindinis naujos kartos prieigos tinklų reguliavimo ES principas

Pagrindinis Komisijos rekomendacijos projekto principas – nacionalinës reguliavimo institucijos turëtų suteikti prieigą prie dominuojančių operatorių tinklų pačiu žemiausiu lygmeniu. Visų pirma jos turëtų įpareigoti dominuojančius operatorius suteikti konkurentams galimybę savo kabelių kanalais nutiesti savo šviesolaidžius. Be galimybës pasinaudoti kabelių kanalais, nacionalinës reguliavimo institucijos turëtų nustatyti ir kitus įpareigojimus suteikti fizinę prieigą (prieigą prie nenaudojamų skaidulų) tais atvejais, kai nutiesti papildomų šviesolaidžių esamais kabelių kanalais neįmanoma arba kai gyventojų tankis per mažas tvariam verslui plëtoti. Prieiga prie aktyviųjų elementų, kaip antai duomenų srauto, suteikiama, jeigu žemesnio lygmens priemonëmis konkurencijos iškraipymai nepanaikinami.

Rekomendacijos projekte numatytas ir bendras prieigos užtikrinimo nediskriminacinëmis sąlygomis principas, taip pat atitinkamos kapitalo grąžos normos skaičiavimo metodika, įsikaitant rizikos priemoką. Komisijos nuomone, naujos kartos prieigos tinklų atveju kapitalo grąžos norma turi bûti skaičiuojama atsižvelgiant į su tokio tipo investicijomis susijusią riziką, taip pat į tai, kad pastaraisiais metais fiksuotojo ir judriojo ryšio operatorių kapitalo sąnaudų nominalusis svertinis vidurkis iki apmokestinimo yra apie 8–12 %.

Bendroji informacija

ES yra 229 mln. varinių laidų ryšio linijų (šaltinis: Idate, Digiworld yearbook 2008), o šviesolaidinių linijų tik šiek tiek daugiau nei 1 mln. Analitikai prognozuoja, kad iki 2011 m. naujos kartos prieigos tinklams bus išleista dar 20 mlrd. EUR.

Plačiajuostį ryšį dabar reguliuoja nacionalinës reguliavimo institucijos. Komisijos rekomendacija bus skatinama dominuojantiems naujos kartos prieigos tinklų operatoriams taikyti suderintas prieigos suteikimo priemones. Rekomendacija parengta remiantis 2007 m. spalio 1 d. Europos reguliavimo institucijų grupës (ERIG) Komisijai pateikta nuomone dël naujos kartos prieigos tinklų reguliavimo principų.

Komisijos viešosios konsultacijos dokumentą rasite

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm .

EIRG darbas naujos kartos prieigos tinklų klausimais pateiktas http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf  ir http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf .

Nuomonës Komisijos viešajai konsultacijai siunčiamos adresu

[email protected]

Taip pat žr. MEMO/08/572

Šaltinis: Europos Komisija