2023-05-18

Pasaulinė supratimo apie prieinamumą diena: siekis didinti visuotinį skaitmeninį prieinamumą

Gegužės 18 d. minima dvyliktoji Pasaulinė supratimo apie prieinamumą diena (angl. Global Accessibility Awareness Day). Minint šią dieną, svarbu akcentuoti, kad visuotinis skaitmeninio prieinamumo siekis, ne tik padeda kurti įtraukesnę skaitmeninę visuomenę ir ekonomiką, bet kartu tai yra ir vienas iš svarbiausių dabartinės visuomenės narių gyvenimo kokybės užtikrinimo ir darnaus vystymosi aspektų. 

Minint Pasaulinę supratimo apie prieinamumą dieną, siekiama skatinti visuomenę galvoti, diskutuoti ir daugiau sužinoti apie skaitmeninę prieigą ir įtrauktį bei aktyviai dalyvauti sprendžiant susijusias problemas. Pažymėtina, kad pagrindinis skaitmeninės prieigos siekis, tikslas bei įsipareigojimas yra tai, kad asmenys, turintys regos, klausos, motorikos, kognityvinę ar kitą negalią, turėtų galimybę naudotis skaitmeniniais produktais, paslaugomis ir visu skaitmeninėje erdvėje pasiekiamu turiniu taip pat sėkmingai, kaip ir šių sunkumų neturintys visuomenės nariai. Tuo tarpu skaitmeninės įtraukties apibūdinimas yra platesnis bei jungia ir kitas, vienokiu ar kitokiu aspektu skaitmeninę atskirtį patiriančias grupes, kaip vyresnio amžiaus žmonės, imigrantai, žemesnio išsilavinimo ar jo neturintys žmonės, kaimo vietovių gyventojai, dalis jaunų žmonių ar kiti asmenys, susiduriantys su įvairiais interneto prieigos, nepakankamų skaitmeninių įgūdžių, netinkamai pritaikytų viešųjų paslaugų procesų ir panašiais sunkumais. 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas, t. y. atlieka įstaigų interneto svetainių atitikties prieinamumo reikalavimams (pritaikymo neįgaliesiems) stebėseną, dalyvauja tarpinstitucinėse ir tarptautinėse skaitmeninės įtraukties didinimo iniciatyvose bei projektuose, ir siekia aktyviai prisidėti prie institucijų bei visuomenės supratimo apie skaitmeninio prieinamumo svarbą didinimo. 

Pasaulinės supratimo apie prieinamumą dienos proga, kviečiame visus plačiau domėtis prieinamumo didinimo aspektais, aktyviai dalyvauti šiai dienai skirtuose virtualiuose renginiuose, kuriuos rasite organizuojančios institucijos interneto svetainėje. Taip pat kviečiame domėtis komiteto veikla minimoje srityje, susipažinti su vykdomų tyrimų rezultatais, įstaigų interneto svetainių atitikties prieinamumo reikalavimais, mokymų medžiaga ir prisidėti prie lygiavertės skaitmeninės įtraukties didinimo net tik atstovaujamų įstaigų ir institucijų, bet ir įmonių bei privačiu asmeniniu lygmeniu.