Parengta Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ ataskaita

Data

2018 02 02

Įvertinimas
0
grafikas 323'.jpg

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) parengė ir Susisiekimo ministerijai pateikė Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ (Programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244, vertinimo kriterijų reikšmių už 2017 m. ataskaitą.

Ataskaita buvo parengta surinkus ir įvertinus ministerijų ir kitų valstybės institucijų, taip pat Lietuvos statistikos departamento, Ryšių reguliavimo tarnybos teikiamus duomenis, IVPK užsakymu atliktų tyrimų rezultatus ir kitą informaciją, susijusią su informacinės visuomenės plėtra, elektroninių paslaugų kūrimu ir modernizavimu.

Pažymėtina, kad Programos paskirtis – nustatyti informacinės visuomenės plėtros tikslus ir uždavinius, kad būtų kuo daugiau ir saugiai naudojamasi informacinių ir ryšių technologijų (IRT) teikiamomis galimybėmis. Strateginis Programos tikslas – naudojantis  IRT teikiamomis galimybėmis pagerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę bei didinti įmonių veiklos produktyvumą.

Su Programos ataskaita už 2017 m. galite susipažinti čia.

Taip pat Programos ataskaitos duomenys skelbiami IVPK statistikos portale.

Duomenų šaltinis: IVPK