Pagal JT E. valdžios išplėtojimo indeksą Lietuva – 29-a pasaulyje

Data

2015 01 14

Įvertinimas
0

Pagal Jungtinių Tautų skaičiuojamą Elektroninės valdžios išplėtojimo indeksą (angl. Electronic Government Development  Index, EGDI) Lietuva 2014 metais užėmė 29 vietą pasaulyje iš 193 pasaulio valstybių. Nuo praėjusio vertinimo, atlikto 2012 m., Lietuvos pozicija pasauliniame reitinge nepakito.

Pagal šį indeksą 2014 m. pasaulyje pirmavo Pietų Korėja (e. valdžios išplėtojimo indeksas – 0,9462 balo), toliau sekė Australija (0,9103), Singapūras (0,9076), Prancūzija (0,8938) ir Nyderlandai (0,8897).

Lietuvos elektroninės valdžios išplėtojimo indeksas – 0,7271, ir Lietuva priskiriama „Aukšto e. valdžios išplėtojimo indekso“ valstybių grupei, kurių indeksas – nuo 0,5 iki 0,75 balo.

Nors pasauliniame kontekste pagal šį indeksą pirmauja Azijos ir Okeanijos valstybės, visgi aukščiausią e. valdžios išplėtojimo indeksą (t.y. daugiau nei 0,75 balo) turinčių valstybių sąraše daugiausia – Europos šalių. Remiantis šiuo indeksu, geriausiai Europos Sąjungos mastu e. valdžia išplėtota Prancūzijoje, Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje, Suomijoje ir Ispanijoje. Estija (0,8180 balo) tarp ES šalių užima 7 vietą, Lietuva – 15-ą, Latvija – 16-ą (0,7178 balo). Lietuva 15-ąją vietą lėmė Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijos informacinės visuomenės plėtrai -  ES struktūrinių fondų lėšomis kuriamos naujos e. valdžios paslaugos, tiesiamas šviesolaidis internetas, gyventojai skatinami naudotis sukurtais elektroniniais sprendimais.

Jungtinių Tautų E. valdžios tyrimas atliekamas nuo 2003-iųjų, kompleksiškai vertinant šalių išsivystymą trijose srityse: e. paslaugų pasiekiamumas, e. ryšių infrastruktūra ir žmogiškasis kapitalas. Vertinant šias atskiras sritis, geriausiai (0, 8557 balo) Lietuva vertinama pagal žmogiškojo kapitalo komponentą, apimantį suaugusiųjų raštingumo lygį, bendrą besimokančiųjų procentą, numatomus mokymosi mokymo įstaigoje metus. Kiek žemesniu balu (0,7559) vertinamas Lietuvos e. paslaugų pasiekiamumo komponentas, atspindintis paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygį (nuo 1-ojo, apimančio paprasčiausias informavimo e. paslaugas, iki 4-ojo, apimančio pilnai įtinklintas e. paslaugas). Žemiausiai (0,5697 balo) įvertintas Lietuvos e. ryšių infrastruktūros komponentas, apimantis interneto naudotojų procentą bei fiksuotosios telefonijos abonentų, mobiliojo ryšio abonentų, fiksuotojo ir bevielio plačiajuosčio ryšio abonentų skaičių 100 gyventojų.

Vertinimo metu šalys taip pat reitinguotos pagal papildomą E. dalyvavimo indeksą, matuojantį, kaip įdiegti e. sprendimai palengvina valdžios informacijos teikimą piliečiams, konsultavimąsi su suinteresuotais asmenimis, jų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesą. Pasaulio mastu pagal šį indeksą 2014 m. pirmavo Nyderlandai, Pietų Korėja ir Urugvajus. Lietuva pagal šį indeksą užėmė 33 vietą tarp 193 pasaulio valstybių.

Su visa Jungtinių Tautų ataskaita „E-GOVERNMENT SURVEY 2014: E-GOVERNMENT FOR THE FUTURE WE WANT“ galite susipažinti čia.

Duomenų šaltinis: IVPK