>
2023-12-27

Nuo šiol informacija apie teikiamas valstybės paslaugas viename paslaugų kataloge

Informacija apie visas viešąsias ir administracines paslaugas skelbiama viename paslaugų kataloge - Elektroninių valdžios vartų portale epaslaugos.lt. Įgyvendinus Elektroninių valdžios vartų paslaugų katalogo tobulinimą gyventojams ir paslaugų teikėjams viešosios ir administracinės paslaugos pasiekiamos dar patogiau ir greičiau.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas bendradarbiaudami su LR vidaus reikalų ministerija įgyvendino Elektroninių valdžios vartų paslaugų katalogo tobulinimo etapą, kuris nuo šiol leidžia visus duomenis apie teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas pasiekti per Elektroninių valdžios vartų portalą epaslaugos.lt.

Atlikus paslaugų katalogo tobulinimą:

-gyventojams patogiau gauti viešąsias ir administracines paslaugas. Paslaugos ir informacija apie jas bus pasiekiamos per Elektroninių valdžios vartų portalą epaslaugos.lt.

-konsoliduotos informacinės sistemos, kuriose anksčiau buvo skelbiama informacija apie viešąsias ir administracines paslaugas. Apjungus sistemas sudarytos sąlygos tobulinimo ir paslaugų teikimo kokybės ir prieinamumo gerinimo sprendimams priimti, efektyvesniam išteklių naudojimui.

-sumažinta administracinė našta paslaugų teikėjams ir jų teikimo administratoriams - paslaugų aprašymus nebereikės teikti į dvi informacines sistemas;

Informacinės visuomenės plėtros komiteto įgyvendinamuose projektuose taip pat bus plečiami Elektroninių valdžios vartų epaslaugos.lt funkcionalumai, skirti informacijai apie viešąsias paslaugas kaupti, taip pat informacijai apie paslaugų kokybės ir prieinamumo rodiklius kaupti bei stebėti.