Nuo 2019 m. sausio 2 d. keičiasi Informacinės visuomenės plėtros komiteto pavadinimas

Data

2019 01 02

Įvertinimas
2
su melyn.jpg

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 4-808 pakeistas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio ministerijos pavadinimas į pavadinimą „Informacinės visuomenės plėtros komitetas“.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir toliau vykdys jam pavestas funkcijas valstybės informacinės visuomenės plėtros politikos, valstybės informacinių išteklių politikos ir dokumentų pakartotinio naudojimo politikos srityse.

Duomenų šaltinis: IVPK