>
2024-03-22

Metaduomenys verslo plėtrai ir nevyriausybinių iniciatyvų įgyvendinimui - jau netrukus!

Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su partneriais valstybės įmone Registrų centru ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pradėjo įgyvendinti vieną iš valstybinės reikšmės projektų - „Duomenų valdymo modelio sukūrimas“. 

Susiklosčiusi veiklos praktika nulemia, kad valstybės informacinių išteklių (toliau – VII) duomenys kuriami ir tvarkomi atskirų institucijų pagal veiklos sritis. VII buvo kuriami negalvojant apie tai, kaip duomenys turėtų dalyvauti bendroje valstybės VII ekosistemoje už įstaigos ribų. Siekiant patenkinti šiuolaikinius valstybės valdymo, administravimo bei piliečių, verslo poreikius reikalingi pokyčiai, kurie decentralizuotai sukurtus VII duomenų modelius pritaikytų vieningam efektyviam naudojimui. 

Projektu siekiama parengti ir pradėti taikyti  VII duomenų architektūros valdymo infrastruktūros  ir VII duomenų valdysenos veiklos modelius ir sukurti centralizuotai valdomas technines priemones, kurios leistų  VII valdytojus ir tvarkytojus parengti ir pateikti  duomenis bei jų metaduomenis viešojo valdymo reikmėms. Įgyvendinus Projektą taip pat bus galima  patogiai rasti ir gauti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis tiek verslo plėtrai, tiek ir nevyriausybinių iniciatyvų įgyvendinimui. 

Naujai kuriamas bendrasis duomenų modelis užtikrins efektyvų duomenų vientisumą, efektyvų apsikeitimą, padės išvengti duomenų dubliavimo ir tuo pačiu spartins skaitmenizavimo sprendimų įdiegimą. Įgyvendinus vieningą metaduomenų modelį, VII duomenys jau kūrimo stadijoje  būtų pritaikyti bendram naudojimui bei apsikeitimui tarp skirtingų VII, sąlygojančiam skaitmenizavimo spartą bei duomenų prieinamumą. Dar daugiau, tai būtų didelis žingsnis prisijugniant prie vieningos ES skaitmeninės rinkos, taip pat užtikrinamas piliečių laisvas judėjimas kartu su jiems reiaklingomis el. Paslaugomis (verslo kūrimas kitoje valstybėje, pažymų užsakyms ir gavimas ir kt.)   

Projekto metu bus įgyvendinamos šios pagrindinės veiklos: 

  • Metaduomenų standarto  ir  aplikacijų programavimo sąsajos (toliau – API) kūrimo ir tvarkymo modelio sukūrimas; 

  • Metaduomenims generuoti skirto programinio įrankio sukūrimas ir įdiegimas 15 IS/R,  centralizuotos metaduomenų saugojimo bazės ir API repozitoriaus sukūrimas ir užpildymas metaduomenimis ir API sąsajomis iš 15 IS/R; 

  • Metaduomenims generuoti skirto programinio įrankio įdiegimas IS/R, centralizuotos metaduomenų saugojimo bazės užpildymas jų metaduomenimis; 

  • API repozitoriaus užpildymas API sąsajomis iš IS/R 

Projektu prisidedama prie 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ aprašo patvirtinimo“ įgyvendinamo Nacionalinio pažangos plano uždavinio Nr. 1.7. Skatinti valstybės skaitmeninimą. 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis“.